Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Studenckie Koło Naukowe Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Zarząd

Konsultant naukowy: dr Krystyna Homenda

Opiekunowie koła: mgr Aleksandra Góral- Kubasik,dr Kazimiera Hebel

Przewodniczący: Yevheniia  Ponedelkowa nponedelkova@mail.ru  7930850739

Z-ca :  Diana Koperkiewicz dajana.flame@gmail.com.

Sekretarz: Natalia Frączkiewicz

Skarbnik: Aleksandra Badeńska

Adres email: promotion2012@wp.pl

Koło naukowe edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia  zrzesza  11 studentów z I, II I i III Roku Pielęgniarstwa. Od 18 listopada 2014 roku w strukturze koła wydzieliła się nowa sekcja  tematyczna : Profilaktyki chorób cywilizacyjnych nad którą opiekę merytoryczną pełni dr Kazimiera Hebel.

 Członkowie SKN:

 1. Yevheniia  Ponedelkowa
 2. Sylwia Kiedrowicz
 3. Natalia Frączkiewicz
 4. Natalia Łępicka
 5. Aleksandra Badeńska
 6. Anna Stalka
 7. Martyna Wilkos
 8. Kornelia Magulska
 9. Diana Koperkiewicz
 10. Ewelina Borsut
 11. Klaudia Karpińska
 12. Joanna Wreza
 13. Dominika Marocka
 14. Beata Lewko

Historia

Koło naukowe powstało w 2002 roku z inicjatywy pani dr Krystyny Homendy oraz studentów  I roku pielęgniarstwa Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ważnym  faktem w historii koła  jest objęcie go patronatem przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (Oddział Gdańsk, Koło PTP w Słupsku)

Cel główny

Celem  działalności  koła jest kształtowanie postaw sprzyjających  zdrowiu, szerzenie  wiedzy z zakresu promocji zdrowia  i edukacji  zdrowotnej oraz  prowadzenie badań  naukowych i udział w konferencjach  naukowych.

Cele szczegółowe

 • Rozwój zainteresowań studentów problemami  edukacji zdrowotnej i profilaktyki
 • Zachęcanie do podejmowania badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych
 • Inicjowanie wolontariatu wśród młodzieży studenckiej
 • Propagowanie zdrowego stylu życia
 • Analiza czynników warunkujących zdrowie i chorobę

Dotychczasowe projekty badawcze

 • Styl życia a zachowania zdrowotne.
 • Problemy bio- psycho- społeczne i zachowania zdrowotne kobiet po mastektomii.
 • Pielęgniarstwo- zawód, profesja, powołanie.
 • Styl życia a zachowania zdrowotne młodzieży.
 • Zachowania zdrowotne studentów akademii pomorskiej.
 • Postawy, wiedza, poglądy młodzieży dotyczące zdrowego stylu życia, a ich własna praktyka.
 • Motywy wyboru zawodu pielęgniarki/pielęgniarza wśród studentów pielęgniarstwa.
 • Historia pielęgniarstwa.
 • Motywy wyboru kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo.

Inicjatywy i projekty badawcze rok akademicki 2014/2015 i 2015/2016

 • Udział w Usteckich  Dniach Onkologicznych – wrzesień 2014, wrzesień 2015,
 • Pomiary antropometryczne wśród dzieci w wieku przedszkolnym – Kamil Krajewski (opiekun merytoryczny mgr Beata Rutz);
 • Cukrzyca – przyczyna czy skutek niepełnosprawności u pacjentów w podeszłym wieku (opiekun merytoryczny dr Kazimiera Hebel);
 • Historia opieki pediatrycznej- Marta Kornaś, Natalia Łępicka (opiekun merytoryczny mgr Aleksandra Góral- Kubasik – Udział Czynny w konferencji Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego „Dobre Praktyki w Pielęgniarstwie” kwiecień 2015.
 • Udział w Kongresie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie  wrzesień 2016.

Inicjatywy i projekty badawcze rok akademicki 2016/2017

 • Udział członków SKN w szkoleniu i warsztatach na temat żywienia pacjentów hospitalizowanych- listopad 2016, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku.
 • Historia pielęgniarstwa na Ukrainie- opiekun merytoryczny mgr Aleksandra Góral- Kubasik, Yevheniia  Ponedelkowa
 • Historia opieki nad pacjentem przewlekle chorym- opiekun merytoryczny mgr Aleksandra Góral- Kubasik – Udział Czynny w konferencji Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego „Dobre Praktyki w Pielęgniarstwie” kwiecień 2017
 • Pomiary antropometryczne wśród dzieci w wieku przedszkolnym –Ewelina Borsut, Klaudia Karpińska- kontynuacja badań  (opiekun merytoryczny mgr Beata Rutz);
 • Cukrzyca – przyczyna czy skutek niepełnosprawności u pacjentów w podeszłym wieku (opiekun merytoryczny dr Kazimiera Hebel);
 • Udział w Pomorskim Festiwalu Nauk- pomiar parametrów wśród mieszkańców Słupska
 • Instruktaż i pokaz nordic walking na Pomorskim Festiwalu Nauki
 • Udział członków SKN w szkoleniu na temat zasad ordynowania leków zgodnie z najnowszymi przepisami.

Planowane inicjatywy i projekty badawcze rok akademicki 2017/2018

 •  Motywy wyboru zawodu pielęgniarki/pielęgniarza wśród studentów pielęgniarstwa- kolejna edycja badań- Diana Koperkiewicz, Sylwia Kiedrowicz
 • Historia pielęgniarstwa na Ukrainie- opiekun merytoryczny mgr Aleksandra Góral- Kubasik, Yevheniia  Ponedelkowa
 • Ocena wskazań do terapii żywieniowej. opiekun merytoryczny mgr Aleksandra Góral- Kubasik, Martyna Wilkos
 • Udział w Bałtyckim  Festiwalu Nauk- pomiar parametrów wśród mieszkańców Słupska

Znajdziesz nas tutaj