Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Ważne informacje dla studentów - spotkania organizacyjne

Ważne informacje dla studentów - spotkania organizacyjne

Organizacja zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/21 semestr zimowy.

Ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19, kształcenie w Instytucie Nauk o Zdrowiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 realizowane będzie zgodnie z zarządzeniami Rektora AP, w tym m.in.: 

•    Zarządzeniem Nr R.021.114.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 4 września 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021;

•    Zarządzaniem Nr R.021.62.20 Rektora Akademii Pomorskiej z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zgodnie z Zasadami pracy w reżimie sanitarnym.

Co do zasady, zajęcia odbywać się będą zdalnie lub na platformie e-learningowej. Ich część jednak ze względu na etap kształcenia lub specyfikę odbywać się będzie mogła w budynkach uczelni w reżimie sanitarnym. Wyjątek stanowią zajęcia dydaktyczne studentów I roku studiów, których pierwsze zajęcia z danym Wykładowcą będą odbywały się w formie stacjonarnej (na uczelni) z zachowaniem reżimu sanitarnego, natomiast kolejne będą już realizowane według zasady odnoszącej się do starszych roczników.

Liczymy na zrozumienie i życzymy  dużo  energii w zdobywaniu wiedzy i sukcesów, mimo tych utrudnionych warunków studiowania.

Spotkania organizacyjne z I rokiem:

Katedra Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej

Dietetyka

5 października godz. 8.00-9.15, sala 414 ul. Boh. Westerplatte 64

Fizjoterapia

5 października godz. 14.15-15.00, sala 414 ul. Boh. Westerplatte 64

Kosmetologia, studia stacjonarne

5 października godz. 10.30-11.15, sala 414 ul. Boh. Westerplatte 64

Kosmetologia, studia niestacjonarne

9 października godz. 18.30-19.15, sala 317 ul. Boh. Westerplatte 64

Katedra Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego

Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia

Dnia 05.10.2020 roku w poniedziałek o godz. 13:00-13:45 z mgr Martyną Pytką w sali 414 przy ul. Bohaterów Westerplatte 64.

Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia, stacjonarne

05.10.2020 roku w poniedziałek o godzinie 9:15-10:00 z mgr Aleksandrą Góral-Kubasik w sali 414 przy ul. Bohaterów Westerplatte 64.

Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia, niestacjonarne

09.10.2020 roku w piątek o godz. 16:00-16:45 z mgr Aleksandrą Steligą w sali 315 przy ul. Bohaterów Westerplatte 64.

Ratownictwo Medyczne, stacjonarne

05.10.2020 roku o godz. 11:45-12:30 z dr n. med. Sylwią Jałtuszewską w sali 414 przy ul. Bohaterów Westerplatte 64.

Ratownictwo Medyczne, niestacjonarne

09.10.2020 roku o godz. 17:15-18:00 z mgr Andrzejem Rut w sali 414 przy ul. Bohaterów Westerplatte 64.

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa w reżimie sanitarnym! Założenie maseczek oraz dezynfekcję rąk – przy drzwiach znajduje się płyn do dezynfekcji.

Dziękujemy za dbałość o siebie i innych oraz życzymy zdrowia!

 

Dodane 1 października 2020:

Instytut Nauk o Zdrowiu - adresy wykładowców języków obcych:

agnieszka.pierzchalska@apsl.edu.pl
bozena.sypianska@apsl.edu.pl
dorota.sej-furmanek@apsl.edu.pl
anna.lewna@apsl.edu.pl
jolanta.lewicka@apsl.edu.pl
jacek.czyżyk@apsl.edu.pl
adriana.drobko@apsl.edu.pl
artie1975@wp.pl (Artur Ruciński)

Terminarz spotkań organizacyjnych zajęć wychowania fizycznego - spotkania odbędą się w terminie 05 - 09.10.2020 r.

Znajdziesz nas tutaj