Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

O Instytucie

O INSTYTUCIE

Instytut Nauk o Zdrowiu jest  jednostką dydaktyczną Akademii Pomorskiej w Słupsku w której obecnie odbywa się kształcenie na sześciu kierunkach medycznych:

- pielęgniarstwo SPS - studia stacjonarne,

- pielęgniarstwo SDS – studia stacjonarne i niestacjonarne,

- położnictwo SPS - studia stacjonarne,

- ratownictwo medyczne SPS – studia stacjonarne i niestacjonarne,

- fizjoterapia JSM - studia stacjonarne,

- dietetyka SPS- studia stacjonarne,

- kosmetologia  SPS – studia stacjonarne i niestacjonarne.

HISTORIA

Od 2002 r. do 2008r. funkcjonował w strukturze uczelni jako Katedra Pielęgniarstwa, która była kierowana przez dr n. hum. Krystynę Homendę

W 2008 r. Katedra Pielęgniarstwa zostaje przekształcona w Katedrę Nauk o Zdrowiu, którą kieruje  dr n. hum. Krystyna Homenda

W 2012 r. Katedra Nauk o Zdrowiu zostaje przekształcona w Instytut Nauk o Zdrowiu – funkcja dyrektora obejmuje  dr hab. n. med. Przemysław Kowiański, prof. AP

W 2017 roku  w miejsce Instytutu Nauk o Zdrowiu zostaje utworzony Wydział Nauk o Zdrowiu, które władze zostają powierzone: 

Dziekan  - dr hab. n. med. Przemysław Kowiański, prof. AP 

Prodziekan ds. kształcenia i studentów – dr n. med. Monika Waśkow

Prodziekan ds. nauki i współpracy z gospodarką - prof. dr hab. Jerzy Lasek

W 2019 roku w związku z restrukturyzacją Akademii Pomorskiej w Słupsku w wyniku której zostają w uczelni zlikwidowane wydziały, Wydział Nauk o Zdrowiu ponownie przyjmuje nazwę Instytutu Nauk o Zdrowiu, którego detektorem zostaje dr n. med. Monika Waśkow

KALENDARIUM WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM

2002 r. – Uruchomienie studiów na kierunku PIELĘGNIARSTWO, studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne. Katedra Pielęgniarstwa ma swoją lokalizacje w budynku przy ulic Bałtyckiej 29 (budynek Zespołu Szkół Medycznych)

2004 r. – Uruchomienie studiów na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE - studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

2007 r.  -  Kształcenie na kierunkach medycznych  zostaje przeniesione do nowo wyremontowanym budynku Akademii Pomorskiej przy ulicy Westerplatte 64.

2009 - 2011 r. – Akademia Pomorską w Słupsku podpisała trzy umowy partnerskie z Akademią Medyczną w Gdańsku na realizację projektów unijnych w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

2009 r. „Doposażenie laboratoriów kształcenia umiejętności zawodowych z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa i badania fizykalnego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku” - Koordynator Projektu – dr n. hum. Krystyna Homenda

2009 r. „Modernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej Katedry Anatomii GUMed-u w celu poprawy jakości kształcenia studentów kierunków medycznych, technicznych i humanistycznych regionu pomorskiego” - Koordynator Projektu – dr n. med. Monika Waśkow

2011 r. Poprawa jakości kształcenia studentów poprzez przebudowę pomieszczeń po przychodni przyklinicznej i wyposażenie nowej pracowni pacjenta symulowanego w GUMed w Gdańsku i APS w Słupsku - Koordynator Projektu – dr n. med. Monika Waśkow

2011 r. – Uruchomienie studiów na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE, studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

2016 r. – Uruchomienie studiów na kierunku FIZJOTERAPIA - studia pierwszego stopnia stacjonarne

2016 r. – Akademia Pomorska w Słupsku podpisała umowę partnerską z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym na realizację projektu unijnego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

„Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku” - Koordynator Projektu – dr n. med. Monika Waśkow

2017 r. - Akademia Pomorska w Słupsku podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

„Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku” - Kierownik Projektu - dr n.med. Kazimiera Hebel

2017 r. – Uruchomienie studiów drugiego stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO - studia stacjonarne i niestacjonarne

2018 r. – Oddanie nowych pracowni pracownia fizykoterapii i biomechaniki, pracownia kinezyterapii i rekreacji ruchowej, pracownia masażu i odnowy biologicznej utworzonych w ramach realizacji projektu Słupski Ośrodek Akademicki z Regionalnego Projektu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2018 r. – Zmiana kształcenia na kierunku FIZJOTERAPIA, uruchomienie jednolitych studiów magisterskich, studia stacjonarne

2019 r. – Uruchomienie studiów na kierunku DIETETYKA - studia pierwszego stopnia stacjonarne

2019 r. – Objęcie kształcenia i zmiana programu kształcenia na kierunku KOSMETOLOGIA - studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

2020 r. – Uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz Specjalistycznych Pracowni Medycznych wyposażonych w technologie informatyczne z zakresu Telemedycyny.

GALERIA: https://www.apsl.edu.pl/aktualnosci-serwisu/otwarcie-specjalistycznych-pracowni-medycznych-z-zakresu-telemedycyny

FILM:

2021 r. – Uruchomienie studiów na kierunku POŁOŻNICTWO - studia pierwszego stopnia stacjonarne

Znajdziesz nas tutaj