Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Baza dydaktyczna

Rodzaje pomieszczeń

Wydział Nauk o Zdrowiu posiada salę audytoryjną oprzyrządowaną, trzy sale wykładowe, sale seminaryjne, pracownie przedmiotów klinicznych, laboratoria umiejętności zawodowych, pracownie symulacyjne.

Pracownie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu:

Sala audytoryjna Sala o powierzchni 91.7m2, wyposażona w meble oraz sprzęt multimedialny.

Sale wykładowe Trzy sale wykładowe o powierzchni: 45,0 m2 dla 40 osób, 45,8 m2 dla 40 osób, 13,72 m2 dla 10 osób. Sale wyposażone są w sprzęt audiowizualny (laptopy i rzutniki multimedialne, ekrany elektryczne).

W przypadku braku sal w Wydziale Nauk o Zdrowiu jest możliwość korzystania z sal Instytutu Pedagogiki znajdującego się w tym samym budynku.

Pomieszczenia pracowni oraz ich wyposażenie zgodne są z zaleceniami Krajowej Rady Akredytacji Szkolnictwa Medycznego, dotyczącymi sposobu realizacji programu kształcenia w zakresie standardów wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarskich.

Baza dydaktyczna Wydziału została nowocześnie wyposażona dzięki realizacji  projektów: pt: „Doposażenie laboratoriów kształcenia umiejętności zawodowych z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa i badania fizykalnego w Akademii Medycznej w Gdańsku i Akademii Pomorskiej w Słupsku”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Pomorskiego na lata 2007-2013. Drugi projekt pt: „Modernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej Katedry Anatomii GUMed-u, mający na celu poprawę jakości kształcenia studentów medycznych, technicznych i humanistycznych regionu pomorskiego”, trzeci, aktualnie realizowany projekt pt: „Poprawa jakości kształcenia studentów poprzez przebudowę pomieszczeń po przychodni przyklinicznej i wyposażenie nowej pracowni pacjenta symulowanego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku” oraz czwarty  projekt pt: „Studia pomostowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu  Społecznego”.

Laboratoria Praktycznej Nauki Zawodu i wyposażenie techniczne

 

Studenci WNoZ mają także zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych ogólnouczelnianych:

  • Pracownie informatyczne
  • Pracownie językowe w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
  • Sale gimnastyczne w Centrum Sportowo-Administracyjnym
  • Pracownie fizyczne, pracownie biochemiczne

 

 

Znajdziesz nas tutaj