Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Projekty badawcze

Działalność statutowa:

Przekonania o własnej chorobie a poziom emocji negatywnych i jakość życia w wybranych chorobach przewlekłych.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz

Członkowie zespołu badawczego: dr Iwona Wasilewko, dr Sylwia Jałtuszewska, dr n. med. Kazimiera Hebel, realizacja 2020-2021

 

Zastosowanie symulacji medycznej w kształceniu praktycznym studentów pielęgniarstwa.

Kierownik projektu: dr n. med. Kazimiera Hebel

Członkowie zespołu badawczego: prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz, dr hab. prof. nadzw. Przemysław Kowiański, mgr Aleksandra Steliga, mgr Natalia Drab, mgr Monika Buzanowska, mgr Marzena Wójcik, mgr Aleksandra Góral-Kubasik, realizacja 2020 – 2024.

 

Zastosowanie Telemedycyny w opiece nad pacjentem chorym na COVID-19

Kierownik projektu: dr n. med. Kazimiera Hebel

Członkowie zespołu badawczego: dr Monika Waśkow, dr hab. Przemysław Kowiański, prof. AP, dr Agnieszka Grochulska, dr Aleksandra Brydnal, dr Magdalena Tańska, dr Sylwia Jałtuszewska, dr hab. inż. Sebastian Głowiński, prof. AP. W tym uczestnictwo młodego naukowca dr n. o zdr. Magdaleny Tańskiej.

 

Ocena zmian ekspresji wybranych markerów immunohistochemicznych elementów złącza nerwowo-naczyniowego w okresie rozwoju pourodzeniowego u szczura;

Kierownik pracy: dr hab. Przemysław Kowiański, prof. AP

Członkowie zespołu badawczego: dr Monika Waśkow, mgr Aleksandra Steliga

 

Ocena zmian ekspresji wybranych markerów immunohistochemicznych populacji komórek glejowych w rozwoju postnatalnym struktur układu limbicznego;

Kierownik pracy: dr hab. Przemysław Kowiański, prof. AP

Członkowie zespołu badawczego: dr Monika Waśkow, mgr Aleksandra Steliga

 

Wpływ wybranych czynników środowiskowych na zmianę zawartości neuromodulatorów mediatorów odpowiedzi zapalnej oraz czynników związanych ze śmiercią komórek w okolicy brzusznej części prążkowania (tzw. jądra półleżącego);

Kierownik pracy: dr hab. Przemysław Kowiański, ptof. AP

Członkowie zespołu badawczego: dr Monika Waśkow, mgr Aleksandra Steliga

 

Rola komórek glejowych NG2 w procesach naprawczych w przebiegu mózgowego udaru niedokrwiennego. Badania immunohistochemiczne oparte na zwierzęcym modelu doświadczalnym;

Kierownik pracy: dr hab. Przemysław Kowiański, prof. AP

Członkowie zespołu badawczego: dr Monika Waśkow, mgr Aleksandra Steliga

Konferencje i publikacje

 

Znajdziesz nas tutaj