Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Projekty badawcze

Działalność statutowa:

Ocena zmian ekspresji wybranych markerów immunohistochemicznych elementów złącza nerwowo-naczyniowego w okresie rozwoju pourodzeniowego u szczura;

Kierownik pracy: dr hab. Przemysław Kowiański, prof. AP

Członkowie zespołu badawczego: dr Monika Waśkow, mgr Aleksandra Steliga

 

Ocena zmian ekspresji wybranych markerów immunohistochemicznych populacji komórek glejowych w rozwoju postnatalnym struktur układu limbicznego;

Kierownik pracy: dr hab. Przemysław Kowiański, prof. AP

Członkowie zespołu badawczego: dr Monika Waśkow, mgr Aleksandra Steliga

 

Wpływ wybranych czynników środowiskowych na zmianę zawartości neuromodulatorów mediatorów odpowiedzi zapalnej oraz czynników związanych ze śmiercią komórek w okolicy brzusznej części prążkowania (tzw. jądra półleżącego);

Kierownik pracy: dr hab. Przemysław Kowiański, ptof. AP

Członkowie zespołu badawczego: dr Monika Waśkow, mgr Aleksandra Steliga

 

Rola komórek glejowych NG2 w procesach naprawczych w przebiegu mózgowego udaru niedokrwiennego. Badania immunohistochemiczne oparte na zwierzęcym modelu doświadczalnym;

Kierownik pracy: dr hab. Przemysław Kowiański, prof. AP

Członkowie zespołu badawczego: dr Monika Waśkow, mgr Aleksandra Steliga

Konferencje i publikacje

 

Znajdziesz nas tutaj