Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Projekty badawcze

Działalność statutowa:

Wpływ technik osteopatycznych na poprawę siły mięśniowej mięśni zginaczy stawów bliższych i dalszych ręki
Kierownik pracy: dr Aleksandra Bryndal
Członkowie zespołu badawczego: dr Agnieszka Grochulska, mgr Magdalena Poniatowska

Wpływ inhibicji mięśnia grzebieniowego na zakresy ruchomości stawu biodrowego u osób ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego
Kierownik projektu: dr Katarzyna Pawłowska

Ocena zmian ekspresji wybranych markerów immunohistochemicznych elementów złącza nerwowo-naczyniowego w okresie rozwoju pourodzeniowego u szczura;
Kierownik pracy: dr hab. Przemysław Kowiański, prof. AP
Członkowie zespołu badawczego: dr Monika Waśkow, mgr Aleksandra Steliga

Ocena zmian ekspresji wybranych markerów immunohistochemicznych populacji komórek glejowych w rozwoju postnatalnym struktur układu limbicznego;
Kierownik pracy: dr hab. Przemysław Kowiański, prof. AP
Członkowie zespołu badawczego: dr Monika Waśkow, mgr Aleksandra Steliga

Wpływ wybranych czynników środowiskowych na zmianę zawartości neuromodulatorów mediatorów odpowiedzi zapalnej oraz czynników związanych ze śmiercią komórek w okolicy brzusznej części prążkowania (tzw. jądra półleżącego);
Kierownik pracy: dr hab. Przemysław Kowiański, ptof. AP
Członkowie zespołu badawczego: dr Monika Waśkow, mgr Aleksandra Steliga

Rola komórek glejowych NG2 w procesach naprawczych w przebiegu mózgowego udaru niedokrwiennego. Badania immunohistochemiczne oparte na zwierzęcym modelu doświadczalnym;
Kierownik pracy: dr hab. Przemysław Kowiański, prof. AP
Członkowie zespołu badawczego: dr Monika Waśkow, mgr Aleksandra Steliga

Konferencje i publikacje

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Ratownictwo w Zintegrowanym Systemie, pt. „Osoba z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolująca swoich zachowań z innych przyczyn – postępowanie interwencyjne i ratunkowe”

Znajdziesz nas tutaj