Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Studenckie Koło Naukowe Symulacji Medycznej „CSM-AP”

Zarząd

Konsultant naukowy: dr Kazimiera Hebel, mgr Aleksandra Steliga
Opiekunowie koła: mgr Monika Buzanowska, mgr Natalia Drab
Przewodniczący: Magdalena Cyba
Z-ca:  Angelika Grabowska
Sekretarz: Sylwia Krzemińska
Skarbnik: Adam Bieluch
Koło naukowe zrzesza 9 studentów z I, II I i III Roku Pielęgniarstwa. Od 01 grudnia 2021 roku.

 Członkowie SKN:
1.    Angelika Grabowska 
2.    Magdalena Cyba
3.    Maja Malińska 
4.    Szymon Goliszek 
5.    Daniel Cybula 
6.    Bieluch Adam 
7.    Paulina Iżykowicz 
8.    Sylwia Krzesińska 
9.    Ewa Kapitkowska 

Historia
Koło naukowe powstało z inicjatywy Pani mgr Natalii Drab i mgr Moniki Buzanowskiej oraz studentów  I roku pielęgniarstwa Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ważnym  faktem w historii koła  jest objęcie go patronatem przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (Oddział Gdańsk, Koło PTP w Słupsku). 

Cel główny:
•    Celem  działalności koła jest dbanie o samorozwój studenta pielęgniarstwa oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności służących zwiększeniu bezpieczeństwa pacjenta. 

Cele szczegółowe:
•    Rozwój zainteresowań studentów kształtowanie postaw sprzyjających nauce na podstawie EBM (Ewidence Based Medicine), 
•    szerzenie dobrych praktyk w pielęgniarstwie, 
•    samodzielności w zawodzie pielęgniarki, ćwiczenie umiejętności bycia liderem,
•    poszerzenia umiejętności badania fizykalnego, 
•    udział w konferencjach  naukowych,
•    zachęcanie do podejmowania badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych,
•    Inicjowanie wolontariatu wśród młodzieży studenckiej.


Inicjatywy i projekty badawcze rok akademicki 2021/2022
•    Organizowanie i uczestnictwo w seminariach symulacyjnych (sale MCSM AP) oraz zajęciach interdyscyplinarnych ze studentami ratownictwa medycznego i położnictwa.
•    Udział w Manewrach Ratowniczych.
•    Udział w projekcie „Zdrowy senior – dodać lat życia” w dniach 16-21.02.2022r. w bloku tematycznym ALS i BLS u dzieci. 
•    Jednodniowy wyjazd do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu we współpracy ze studenckim Kołem Naukowym Medycyny Ratunkowej pod opieką dr n. med. Tomasza Kłosiewicza oraz ze studenckim kołem naukowym „RAT-AP” pod opieką mgr Moniki Rut. 
•    Udział w Warsztatach Letnich Symulacji Medycznej Słupsk-Ustka 2022r.
•    Udział w XVIII Bałtyckim  Festiwalu Nauki.

W dniu 17.01.2022r. w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Akademii Pomorskiej odbyła się wspólna symulacja medyczna kół naukowych: Studenckiego Koła Naukowego RAT-AP Studenckiego Koła Naukowego Symulacji Medycznej „CSM-AP”

Znajdziesz nas tutaj