Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Kosmetologia

Cel praktyk

Praktyki zawodowe stanowią integralny element programu kształcenia. Celem praktyk jest doskonalenie umiejętności nabytych podczas studiów w rzeczywistych warunkach pracy; zapoznanie z warunkami pracy, przygotowanie studenta do samodzielnej pracy, samodzielne wykonywanie prostych zabiegów pod kontrolą prowadzącego nadzór, podejmowania decyzji, prawidłowej obsługi klienta, organizacji pracy, utrzymania higieny i estetyki pracy, prowadzenie dokumentacji zabiegowej klienta; wyrobienie poczucia etyki zawodowej i kształtowanie kreatywności. Podstawą do zaliczenia i oceny praktyki zawodowej jest osiągnięcie powyższych celów.

Wymiar kształcenia praktycznego 

Praktyki zawodowe mają charakter zajęć obowiązkowych. Stanowią integralną część programu kształcenia oraz  pełnią ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego studentów. W ramach kierunku Kosmetologia praktyki zawodowe realizowane są w II, III, IV, V semestrze, każdorazowo w wymiarze 180 godzin – łącznie 720 godzin.

Nadzór i wymogi

Praktyki są realizowane pod kierunkiem opiekuna praktyk w podmiotach, które podpisały z Uczelnią “Porozumienie/Umowę o współpracy w zakresie kształcenia oraz organizacji praktyk studentów szkoły wyższej”. Praktyki stanowią integralną część planu studiów i mają charakter obowiązkowy. Przebieg praktyk pod względem programowym i organizacyjnym nadzorują zgodnie z Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia: Koordynator praktyk na kierunku Kosmetologia oraz Uczelniany Koordynator Praktyk

Znajdziesz nas tutaj