Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Dietetyka

Sylwetka absolwenta dietetyki, 3-letnie studia pierwszego stopnia

Dietetyk jest specjalistą ochrony zdrowia, który posiada interdyscyplinarną wiedzę w zakresie żywienia człowieka w zdrowiu i chorobie.

Absolwent kierunku dietetyka posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 planowania żywienia dla różnych grup ludności;
 oceny żywienia oraz stanu odżywienia;
 profilaktyki i dietoterapii chorób;
 żywienia w sporcie;
 żywienia klinicznego;
 organizowania żywienia indywidualnego i zbiorowego;
 kontrolowania jakości produktów spożywczych;
 prowadzenia edukacji żywieniowej;
 technologii żywności i oceny sensorycznej potraw;
 pracy z pacjentem/klientem;
 prowadzenia gabinetu dietetycznego zgodnie z zasadami ergonomii.

Zdobyta podczas studiów wiedza pozwala na zatrudnienie w placówkach takich jak:

 publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej;
 poradnie żywieniowe i dietetyczne;
 poradnie chorób metabolicznych;
 zakłady żywienia zbiorowego oraz zakłady cateringowe obsługi szpitali, sanatoria i domy opieki;
 placówki sportowe;
 placówki doradztwa żywieniowo - dietetycznego;
 instytucje naukowo-badawcze.

Absolwent 3-letnich, studiów pierwszego stopnia kierunku dietetyka może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterskich) oraz trzeciego stopnia (doktoranckich), studiach podyplomowych i licznych kursach dokształcających.

Znajdziesz nas tutaj