Modernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej

logo-inoz

eu-belka

1. Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej Katedry Anatomii GUMed-u w celu poprawy jakości kształcenia studentów kierunków medycznych, technicznych i humanistycznych regionu pomorskiego

Akronim: ANATOMIA

2. Autor/Autorzy: Gdański Uniwersytet Medyczny - Lider, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3a, 80-210 Gdańsk Kierownik Projektu – Dr n. med. Sławomir Wójcik

Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64, 70-203 Słupsk Koordynator Projektu – dr n. med. Monika Waśkow

3. Całość budżetu: 7 537 040.96 PLN

4. Termin realizacji: 01.12.2009 - 30.11.2010

5. Nazwa programu, z którego otrzymał dofinansowanie: - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - Oś priorytetowa: Społeczeństwo wiedzy - Działanie 2.1: Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna

6. Główne cele: Głównym celem projektu jest modernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej Katedry Anatomii GUMed oraz doposażenie w nowoczesną bazę dydaktyczną obu uczelni (GUMed i APS). Planowane jest dzięki temu zwieszenie efektywności procesu kształcenia poprzez lepsze wykorzystanie efektów kształcenia również na rynku pracy. Doposażenie kierunku Anatomii GUMed i APS, z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie technik wykorzystywanych w anatomii, umożliwi studentom naukę zgodną ze standardami obowiązującymi obecnie w lecznictwie. Poprawa jakości kształcenia poprzez realizacje projektu umożliwi zwiększenie atrakcyjności absolwenta kierunków medycznych, technicznych i humanistycznych regionu pomorskiego na rynku pracy. Aby umożliwić nauczanie studentów w tym zakresie niezbędne jest doposażenie pracowni dydaktycznych w nowy sprzęt.

7. Działania: W ramach prac remontowo-modernizacyjnych planowany jest zakup: pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, multimedialnego, laboratoryjnego oraz mebli. Pracownia multimedialna daje też szerokie możliwości dydaktyczne z zakresu mikroskopii, stworzenie stanowisk komputerowo-mikroskopowych umożliwi studentom oglądanie tkanek ludzkich i archiwizacje materiału z ćwiczeń, co pozwala demonstrować preparaty mikroskopowe jednocześnie dużej grupie słuchaczy, a to znacznie podnosi jakość kształcenia. Takie rozwiązania umożliwią efektywne utrwalenie treści programowych. Tak zaprojektowana i wyposażona w sprzęt multimedialny oraz modele dydaktyczne pracownia anatomii służyć będzie wiele lat. Przyjęte rozwiązania techniczne zostały przyjęte po przeprowadzeniu: - wnikliwej oceny rozwiązań technicznych stosowanych w wiodących placówkach tego typu i ich dostępności na rynku; - analizy potrzeb użytkowników infrastruktury dydaktycznej; - szczegółowej analizy budżetów dla różnych wariantów i ich dostępności finansowej.

8. Przewidywane rezultaty: Polepszenie wyposażenia dydaktycznego Katedr Anatomii doprowadzi do wzrostu jakości świadczonych usług i podniesie prestiż kształcenia na kierunku anatomia. Szacuje się, że na skutek realizacji projektu wzrośnie zainteresowanie potencjalnych studentów podjęciem kształcenia na Uczelniach objętych projektem.

Modernizacja-infrastruktury

Kontakt

Katedra Pielęgniarstwa
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katedra Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.