Poprawa jakości kształcenia studentów

logo-inoz

eu-belka

1. Tytuł projektu: Poprawa jakości kształcenia studentów poprzez przebudowę pomieszczeń po przychodni przyklinicznej i wyposażenie nowej pracowni pacjenta symulowanego w GUMed w Gdańsku i APS w Słupsku

Akronim: PACJENT SYMULOWANY

2. Autor/Autorzy: Gdański Uniwersytet Medyczny - Lider, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3a, 80-210 Gdańsk Kierownik Projektu – Dr Agata Ignaszewska-Wyrzykowska

Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64, 70-203 Słupsk Koordynator Projektu – dr n. med. Monika Waśkow

3. Budżet projektu: 3 998 249.69 PLN

4. Termin realizacji: 01.10.2011 - 30.09.2012

5. Nazwa programu, z którego otrzymał dofinansowanie: - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - Os priorytetowa: Społeczeństwo wiedzy - Działanie 2.1: Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna

6. Główny cel projektu: Głównym celem projektu przebudowa pomieszczeń mieszczących sie na I Piętrze budynku nr 1 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dla potrzeb Pracowni Symulacji Badan Pacjenta oraz wyposażenie GUMed i APS w aparaturę dydaktyczno-naukowa. Podstawowym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia studentów GUMed i APS poprzez utworzenie nowego przedmiotu (Podstawy Medycyny Klinicznej), w ramach którego zostanie wykorzystana nowoczesna metodologia i narzędzia dydaktyczne.

7. Działania: Przedmiotem projektu jest przebudowa pomieszczeń po przychodni kardiolog., chirurg., laryngologicznej (znalazły siedzibę w nowym miejscu), dla potrzeb Pracowni Symulacji Badań Pacjenta GUMed. Dodatkowo w ramach projektu przewiduje sie wyposażenie GUMed i APS w aparaturę naukowo-dydaktyczna.

W miejsce obecnie istniejących pomieszczeń, mieszczących sie na I p. bud. nr 1 w Gdańsku w GUMed, powstanie: sala seminaryjna, sekretariat, gabinet symulacyjny (x2), pracownia dydaktyczna (x5), szatnia dla studentów, WC kobiet i mężczyzn (x2-jedna dla studentów, druga dla pracowników), magazyn, magazyn na fantomy, pom. socjalne/pokój asystentów, studio nagrań, korytarz. Działania bezpośrednio związane z przebudowa pomieszczeń dla potrzeb nowej pracowni pacjenta symulowanego obejma 480,4m2. Oprócz prac związanych z przebudowa budynku projekt obejmuje zakup wyposażenia, w zakresie niezbędnym do wprowadzenia nowego przedmiotu na Wydziale Lekarskim GUMed. Innowacyjność rozwiązań, które zostaną zastosowane podczas realizacji zajęć z przedmiotu związana jest z brakiem konieczności współudziału hospitalizowanych pacjentów. Aktualnie GUMed nie posiada zaplecza infrastrukturalnego, które umożliwiałoby realizacje w/w przedmiotu w sposób optymalny. W ramach projektu przewidziano następujące działania: - przeprowadzenie robót budowl. – wyburzenie ścianek dział. dla powstania przestrzeni Sali seminaryjnej, wyburzenie ścianek działowych w pomieszczeniach i postawienie w to miejsce nowych w celu uzyskania planowanych powierzchni, wykonanie nowych okładzin podłogowych, malowanie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej itp. - przeprowadzenie robót sanitarnych – wymiana grzejników, podejść wod-kan. - przebudowa i usprawnienie wentylacji pomieszczeń poprzez jej częściowa wymianę - przeprowadzenie prac elektr., teletech. i informat. - wyposażenie pomieszczeń w sprzęt i urządzenia zgodnie z nowym przeznaczeniem i zgodnie z kosztorysem.

W ramach zakupionego sprzętu oraz wyposażenia znajdą sie: - Meble-biurka, krzesła, leżanki, stoliki, parawany, regał/szafa; - Sprzęt elektryczny-ekran, kamery, sprzęt nagłaśniający, rzutniki, drukarki, tablice multim., kserokopiarka oraz zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem; - Pomoce dydaktyczne, w tym m.in elektrokardiografy, laryngoskopy, fantomy do iniekcji domięśniowych i podskórnych, manekiny do ćwiczeń, modele części ciała i zabiegowe do nauki, symulatory, urządzenia do symulacji odgłosów serca i płuc, ciśnieniomierze; - Wyposażenie studia filmowego.

Zakres projektu bezpośrednio odnoszący sie do APS dotyczy jedynie zakupu niezbędnego wyposażenia dla potrzeb Medycznej Pracowni Symulacyjnej w Katedrze Nauk o Zdrowiu przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku. Zakupiony sprzęt zostanie umieszczony w pomieszczeniach, którymi APS juz dysponuje (99,2m2),i które są przystosowane dla potrzeb stworzenia Medycznej Pracowni Symulacyjnej, jednakże wymagają doposażenia w zakresie, jaki został przewidziany w projekcie. W ramach projektu zostanie zakupione następujące wyposażenie dla APS: - Sprzęt multimedialny (m.in. kamery HD, mikrofony, komputer, projektor); - Zestawy fantomów (m.in. symulatory i modele dydaktyczne, manekin, elektrokardiograf, sprzęt medyczny); - Meble (m.in. kozetki, łóżko szpitalne, zabiegowe stoliki przyłóżkowe, szafy, regały).

Łącznie powstanie 29 stanowisk komputerowych. GUMed oraz APS nie posiadają bazy wyposażenia niezbędnej do przeprowadzenia symulacji badania pacjenta. Dlatego, w ramach projektu zostaną przeprowadzone 3 szkolenia kadry dydaktycznej(po 3godz. jedno), która będzie zaangażowana w prowadzenie zajęć przy użyciu nowoczesnego i innowacyjnego sprzętu, którego zakup przewidziano w projekcie. Rozwiązania techniczne zaproponowane w projekcie spełniają obecnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa budowlanego. Wykonana przebudowa umożliwi spełnienie wymagań technicznych w zakresie warunków lokalowych i środowiskowych do przeprowadzania badan oraz nauki nowego przedmiotu, także dla niepełnosprawnych.

8. Przewidywane rezultaty: Polepszenie wyposażenia dydaktycznego w zakresie Pracowni Badań Pacjenta w GUMed oraz Medycznej Pracowni Symulacyjnej w APS doprowadzi do wzrostu jakości świadczonych usług i podniesie prestiż kształcenia na uczelniach. Szacuje sie, że na skutek realizacji projektu wzrośnie zainteresowanie potencjalnych studentów podjęciem kształcenia na Uczelniach objętych projektem.

Poprawa-jakosci-ksztalcenia

Kontakt

Katedra Pielęgniarstwa
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katedra Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.