Konferencje

logo-inoz


Spotkania Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

Pracownicy Instytutu Nauk o Zdrowiu: dr Elżbieta Grygorowicz oraz mgr Aleksandra Góral-Kubasik od października 2011 roku wchodzą w skład Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego działającej w VI Kadencji Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Słupsku. Do głównych zadań Komisji należy:

  • analizowanie wniosków o przeszkolenie osób po 5- letniej przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej
  • przeprowadzenie egzaminu zawodowego po odbyciu wymaganych staży zawodowych
  • opracowywanie i opiniowanie programów kursów oraz szkoleń zawodowych
  • współpraca z Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego

 

Konferencje

1. Organizowane:

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Ratownictwo w zintegrowanym systemie - uczymy się od siebie", która odbędzie się w dniach 31 maja - 1 czerwca 2017 roku w Szkole Policji w Słupsku przy ulicy ul. Jana Kilińskiego 42.Interdyscyplinarna Konferencja umożliwia spotkanie i wymianę poglądów specjalistów z różnych dyscyplin i kierunków nauki zajmujących się szeroko pojętym ratowaniem osób w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Tematyka Konferencji obejmuje najbardziej aktualne problemy w ratownictwie cywilnym i służbach mundurowych:
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Ratownictwo w zintegrowanym systemie – innowacje, motywacja, edukacja i współpraca.
Konferencja skierowana jest do lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innych profesjonalistów medycznych, zdrowia publicznego, strażaków, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy oraz wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie ratownictwa.

Miejsce: Szkoła Policji w Słupsku, ul. Kilińskiego 42

Termin: 19–21 maja 2016 roku

Informacje o konferencji: www.konfrat.apsl.edu.pl
W dniach 24-25 października 2014 roku w Gdyni odbyła się Konferencja Naukowa „Radiologia i Medycyna Ratunkowa – Ostre Stany Neurologiczne”.
Zakres tematyczny obejmował:
Postępy w neuroobrazowaniu ostrych stanów neurologicznych.
Wybrane ostre stany neurologiczne
Wstępne postępowanie ratunkowe u chorych z udarem niedokrwiennym HBO w medycynie ratunkowej, leczeniu zatruć, oparzeń, zespołów kompartmentalnych
Organizatorzy konferencji:
1. Instytut Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku
2. Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
3. II Zakład Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
4. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
Informacje: www.konferencjarimr.pl
Myślą przewodnią wydarzenia – Usteckich Dni Onkologicznych, które obchodziły niedawno, pierwszy ważny jubileusz 10-lecia, była i jest integracja środowiska medycznego związanego z leczeniem chorych na nowotwory. Organizatorem konferencji jest niezmiennie oddział chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej i naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we współpracy z Akademią Pomorską w Słupsku. W 2002 roku odbył się w Ustce, nadmorskim kurorcie środkowego Pomorza, zorganizowany przez Dr n.med. Zorana Stojčeva – ordynatora Oddziału Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala im. Janusza Korczaka w Słupsku i Prof. dr hab. n. med. Andrzeja W. Szawłowskiego– Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (PTCHO). Zjazd ten wytyczył nowe kierunki działania dla PTCHO poprzez otwarcie na szeroko pojętą współpracę z całym środowiskiem chirurgicznym w Polsce i pokrewnymi onkologii dyscyplinami medycznymi. Podczas tego Zjazdu zrodziła się również idea ciągu dalszego czyli zorganizowania w Ustce naukowego Sympozjum, które promowałoby to co jest fundamentem właściwego i skutecznego onkologicznego postępowania czyli współpracę interdyscyplinarną w leczeniu chorych na nowotwory. I tak, we wrześniu 2004 roku zorganizowano I-sze Usteckie Dni Onkologiczne poświęcone problematyce skojarzonego leczenia raka żołądka i zastosowaniu leczenia żywieniowego w chorobach nowotworowych. Patronem Sympozjum było Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (PTCHO), Polskie Towarzystwo Żywienia Poza- i Dojelitowego, Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej i czasopismo „NOWOTWORY”, które stało się oficjalnym pismem również Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Usteckie Dni Onkologiczne odbywały się z wielkim sukcesem przez następną dekadę. W dniach 29 – 31 sierpnia 2013 roku zorganizowano kolejne, ale tym razem X Jubileuszowe Usteckie Dni. Onkologiczne, które z tej racji stanowiły podsumowanie. Podczas minionych Sympozjów omawiano tematykę skojarzonego leczenia nowotworów wątroby i dróg żółciowych, nowotworów neuroendokrynnych, raka tar- czycy, nowotworów jelita grubego, nowotworów przełyku, raka piersi, nowotworów trzustki, nowotworów gruczołów dokrewnych, roli i miejsca chirurgicznego leczenia nowotworów systemowych. Wśród tematów głównych Sympozjum omawiano zagadnienia pokrewnych dyscyplin związanych z leczeniem chorych na nowotwory, takie jak: powikłania zakrzepowo-zatorowe w chirurgii onkologicznej, punkty styku chirurga i anestezjologa w leczeniu chorych na nowotwory, powikłania leczenia onkologicznego, leczenie przetok nowotworowych układu pokarmowego, krwiolecznictwo u chorych na nowotwory lite, rola i miejsce współczesnych badań obrazowych w diagnostyce i leczeniu nowotworów, techniki specjalne w leczeniu nowotworów, współpraca patologa i chirurga w leczeniu nowotworów, monitorowanie skojarzonego leczenia w onkologii przy pomocy badań obrazowych. W ramach sesji dla pielęgniarek, które również włączono do merytorycznego programu Sympozjum omawiano tematykę żywienia pacjentów z chorobą nowotworową i problemy w opiece nad pacjentem ze stomią. Sympozja dla promocji regionu środkowego Pomorza i jako urozmaicenie dla uczestników odbywały się w Ustce, Rowach, Łebie i Słupsku zawsze zachowując nazwę stamtąd gdzie się rozpoczęły – Usteckie Dni Onkologiczne. Niezmiennie patronatu Sympozjum udzielali Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej i Redaktor Naczelny dwumiesięcznika „NO-WOTWORY” Prof. dr hab. n. med. Edward Towpik. Od 2010 roku honorowego patronatu Sympozjum udziela również Światowa Federacja Towarzystw Chirurgii Onkologicznej (World Federation of Oncological Surgery Associations – WFOSA), zaś od 2011 roku patronatu udziela także Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich. Od 2012 roku wice-Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest Prof. dr hab. Roman Drozd – Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku. W Uczelni tej odbywają się sesje dla pielęgniarek w ramach Usteckich Dni Onkologicznych. Usteckie Sympozjum na stałe wpisało się do kalendarza naukowych spotkań w Polsce. Zawsze uczestniczyli w nich na zaproszenie Komitetu Naukowego jako wykładowcy wybitni eksperci i liderzy opinii w swoich dziedzinach w Polsce, ale również z zagranicy (Belgia, Niemcy, Francja, Japonia, Włochy, Kanada), a także studenci – przedstawiciele Studenckich Kół Onkologicznych i pielęgniarki. Dzięki temu Sympozjum stało się forum wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy i integracji różnych medycznych środowisk zaangażowanych w leczenie chorych na nowotwory. Jest to też dowód i przykład dla innych na to, że nawet w małych ośrodkach onkologicznych dzięki determinacji i pasji można krzewić wiedzę na wysokim poziomie.

XI Usteckie dni Okologiczne
XII Usteckie dni Okologiczne - sesja dla pielegniarek
XIII Usteckie dni Okologiczne
Człowiek i jego zdrowie w holistycznym modelu medycyny – zobacz
Homo et eius sanitas summum bonum – zobacz
Szpitalny oddział ratunkowy – zobacz

Kontakt

Katedra Pielęgniarstwa
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katedra Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.