Rekrutacja

logo-inoz

 

INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Poziom studiów

Kierunek, specjalności

SPS

PIELĘGNIARSTWO   I stopnia

studia stacjonarne, PROFIL PRAKTYCZNY

Podstawą przyjęcia na studia jest   konkurs świadectw dojrzałości uwzględniający ocenę z egzaminu pisemnego   z języka polskiego pod warunkiem, że   kandydat uzyskał co najmniej 30% z tego przedmiotu na maturze. Przyjęcie   kandydatów, którzy zdali „starą maturę” następuje na podstawie przeliczenia   ocen na procenty z egzaminu pisemnego wg zasad określonych w §6 ust. 11   uchwały.

Termin składania dokumentów: do  14.07.2017

SDS

PIELĘGNIARSTWO II stopnia

stacjonarne,   niestacjonarne, PROFIL PRAKTYCZNY

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo.

Termin składania dokumentów: studia stacjonarne i  niestacjonarne do 08.09.2017  

*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu   akceptacji MNiSW

SPS

RATOWNICTWO MEDYCZNE I stopnia

studia stacjonarne i niestacjonarne, PROFIL   PRAKTYCZNY

Podstawą przyjęcia na   studia są:

- złożonych wymaganych dokumentów (w tym zaświadczenia lekarskiego)

- wyniki egzaminu ze   sprawności fizycznej (na sali gimnastycznej),

- wyniki egzaminu   sprawdzającego umiejętności pływackie (na pływalni).

Termin składania dokumentów:          
  studia stacjonarne: do 14.07.2017, studia niestacjonarne: do 08.09.2017
  Termin egzaminu sprawnościowego:  
  studia stacjonarne: 18.07.2017, studia niestacjonarne: 12.09.2017  
  Termin egzaminu na pływalni:
  studia stacjonarne: 19.07.2017, studia niestacjonarne: 12.09.2017

SPS

ZDROWIE   PUBLICZNE I stopnia

studia stacjonarne, PROFIL   OGÓLNOAKADEMICKI

Po trzecim semestrze studiów studenci wybierają   jedną ze specjalności:

Specjalności:       opieka geriatryczna

higienistka stomatologiczna

Podstawą   przyjęcia na studia jest konkurs świadectw dojrzałości uwzględniający ocenę z   egzaminu pisemnego z języka polskiego.   Przyjęcie kandydatów, którzy zdali „starą maturę” następuje na podstawie   przeliczenia ocen na procenty z egzaminu pisemnego wg zasad określonych w §6   ust. 11 uchwały.

Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które zdawały   maturę międzynawową, a w następnej kolejności osoby, które zdawały maturę na   poziomie rozszerzonym z przedmiotu, którego wynik jest podstawą przyjęcia na   studia.

Termin składania dokumentów:   studia stacjonarne do 14.07.2017

JSM

FIZJOTERAPIA *

studia stacjonarne i niestacjonarne, PROFIL PRAKTYCZNY

Po trzecim semestrze studiów studenci wybierają   jedną ze specjalności:

Specjalności: rehabilitacja w opiece geriatrycznej

                    fizjoterapia   w medycynie uzdrowiskowej

Podstawą przyjęcia na   studia są:

- złożonych wymaganych dokumentów (w tym zaświadczenia lekarskiego)

- konkurs świadectw dojrzałości uwzględniający ocenę z egzaminu z języka   polskiego. Przyjęcie kandydatów, którzy zdali „starą maturę” następuje na   podstawie przeliczenia ocen na procenty z egzaminu pisemnego wg zasad   określonych w §6 ust. 11 uchwały,

- wyniki   egzaminu ze sprawności fizycznej (na sali gimnastycznej),

- wyniki egzaminu   sprawdzającego umiejętności pływackie (na pływalni).

Termin składania dokumentów: do 14.07.2017
Termin egzaminu sprawnościowego: 18.07.2017
Termin egzaminu na pływalni: 19.07.2017      

 

* kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW

Kontakt

Katedra Pielęgniarstwa
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katedra Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.