Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

logo-inoz

ptp

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP) jest stowarzyszeniem profesjonalnym, ogólnopolskim, otwartym dla wszystkich, którzy chcą pracować dla bezpieczeństwa zawodu, pacjentów i profesjonalizacji zawodu. PTP jest towarzystwem profesjonalnym, naukowym i posiada osobowość prawną. Swoją działalność opiera na statucie.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie powstało w 1957 roku i jest samorządną organizacją pielęgniarek i położnych kontynuującą działalność Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych (PSPZ). Założycielki PSPZ wywodziły się spośród absolwentek pierwszych szkół pielęgniarstwa w Polsce. Przy Oddziale Mazowieckim PTP działa Koło Absolwentów Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa zrzeszające pielęgniarki absolwentki tej szkoły oraz nauczycieli w tym lekarzy.

Dzięki staraniom Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego wprowadzono w Polsce kształcenie pielęgniarek i położnych na poziomie akademickim, doskonalenie zawodowe i specjalizacje zawodowe. W PTP zrodziła się koncepcja założenia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz propozycja ustawy o samorządzie. Istotnym jest udział przedstawicieli PTP w pracach nad:

 1. Ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej, wydanej 5 lipca 1996 roku.
 2. Wprowadzeniem zmian w systemie kształcenia pielęgniarek i położnych w systemie szkół pomaturalnych 2,5 i 3 letnich i licencjackich, uwzględniających europejską strategię kształcenia - wymagania Unii Europejskiej.

 Główne kierunki działalności merytorycznej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego tj.: 

 1. aktywizacja pielęgniarek na rzecz samorealizacji oraz kreowania tożsamości zawodowej,
 2. zwiększanie liczby członków Towarzystwa,
 3. podnoszenie kwalifikacji członków,
 4. pełnienie wiodącej roli jako pioniera innowacji w pielęgniarstwie klinicznym, edukacji i nauce,
 5. tworzenie płaszczyzny współpracy stowarzyszeń pielęgniarskich, łączenie działań na rzecz pielęgniarstwa,
 6. współpraca z organizacjami pielęgniarskimi w kraju i za granicą,
 7. współpraca z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie rozwoju pielęgniarstwa i bezpieczeństwa pacjentów (uchwała XV KZD)

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest członkiem:

 1. Międzynarodowej Rady Pielęgniarek - International Council of Nurses (ICN).
 2. Europejskiego Forum Narodowych Stowarzyszeń Pielęgniarek i Położnych i WHO European Forum of National Nursing and Midwifery Associations and WHO      (EFNNMA).
 3. Europejskiego Forum Stowarzyszeń Pielęgniarskich przy UE - European Federation of Nurses Assotiation (EFN).
 4. Europejskiej Grupy Pielęgniarek Badaczy - Workgroup of European Nurse Research (WENR).

Towarzystwo powołuje oddziały terenowe, których obecnie jest 17. W skład oddziałów wchodzą koła, które działają na poziomie szpitali, uczelni, a ich zadania i cele wyznaczają potrzeby tego środowiska.

Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Słupsku powstało w 2002 roku wraz z utworzeniem Katedry Pielęgniarstwa przy ówczesnej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Inicjatorką zawiązania Koła była dr Krystyna Homenda, a pierwszą przewodniczącą Koła dr Małgorzata Lesińska-Sawicka. W kolejnej kadencji funkcję przewodniczącej Koła pełniła dr Agnieszka Grochulska. Obecnie od 2009 roku przewodniczącą jest dr Kazimiera Hebel.

Skład Zarządu Koła PTP w Słupsku w kadencji 2013-2017:

Przewodnicząca – dr Kazimiera Hebel

z-ca przewodniczącej – mgr Iwona Gołębiewska

sekretarz – mgr Alina Zawadowicz

skarbnik – dr Elżbieta Grygorowicz

Obecnie Koło zrzesza 26 członków – pracowników Instytutu Nauk o Zdrowiu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku oraz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku.

Inicjatywą członków Koła jest promowanie zawodu pielęgniarki w lokalnym środowisku, działanie na rzecz rozwoju zawodowego i naukowego pielęgniarstwa. Koło PTP w Słupsku jest organizatorem szeregu konferencji szkoleniowo-naukowych, warsztatów oraz wewnętrznych szkoleń dla członków Koła.

Najbardziej popularną stała się konferencja z cyklu „Dobre Praktyki w Pielęgniarstwie” – obecnie rusza już IV edycja. Tematy wiodące poprzednich edycji to:

 1. „Kompetencje pielęgniarki w ochronie zdrowia. Od profilaktyki po ratowanie życia”
 2. „Kompleksowa Opieka Geriatryczna”
 3. „Bezpieczne środowisko pracy”

Tematem wiodącym Konferencji w 2015 roku z serii „Dobre Praktyki w Pielęgniarstwie” będą dylematy współczesnej pediatrii i neonatologii.

Ponadto członkowie Koła objęli opieką merytoryczną Studenckie Koło Naukowe Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej, w którym wyłoniła się sekcja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych.

Proponowane projekty badawcze to:

 1. Pomiary antropometryczne wśród dzieci w wieku przedszkolnym
 2. Nagłe Zatrzymanie Krążenia – ocena skuteczności podjętych działań RKO
 3. Cukrzyca – przyczyna czy skutek niepełnosprawności wśród pacjentów w podeszłym wieku
 4. Zakażenia wewnątrzszpitalne – higiena rąk

W imieniu Zarządu Koła oraz wszystkich jego Członków zapraszamy do aktywnej współpracy na rzecz rozwoju i promowania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza.

Kontakt

Katedra Pielęgniarstwa
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katedra Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.