Promocja kierunku Pielęgniarstwo

logo-inoz


Zespół ds. promocji kierunku pielęgniarstwo:
Dr n.med. Kazimiera Hebel
Mgr Aleksandra Steliga
Mgr Bożena Matyjaszek
Mgr Ewa Malicka-Kaczmarzyk
Mgr Elżbieta Wach

Dlaczego warto studiować na kierunku pielęgniarstwo?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów jest jedną z trudniejszych decyzji życiowych, dlatego należy ją podejmować w pełni świadomie. Studia wyspecjalizowane dają szansą na szybkie znalezienie pracy. Zawód pielęgniarki/pielęgniarza jest zawodem zaufania publicznego dlatego osoby je wykonujące cechują się odpowiedzialnością, wrażliwością, troską o dobro drugiego człowieka.

Studia pielęgniarskie są dwustopniowe. Można uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa i rozpocząć pracę lub kontynuować naukę na kolejnym stopniu studiów, a po jego ukończeniu legitymować się tytułem magistra pielęgniarstwa. W założeniach programowych określono zakres wymagań, a tym samym rolę, do pełnienia której absolwent zostanie przygotowany po studiach. Obejmuje on:  

  • planowanie, organizowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej;
  • udzielanie świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom;
  • sprawowanie całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym;
  • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • współpracę w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej;
  • inicjowanie i wspieranie działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej;
  • współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie;
  • komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu;
  • rozwój praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych poprzez stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej.

Zakres działań promocyjnych dla kierunku pielęgniarstwo to udział we wszystkich wydarzeniach, nie tylko na terenie Akademii Pomorskiej w Słupsku, ale również w mieście Słupsku, jego okolicach oraz na terenie całego województwa pomorskiego. W ramach podjętych działań promocji pielęgniarstwa studenci przeprowadzają pomiary podstawowych parametrów życiowych, pomiary antropometryczne, poradnictwo dotyczące profilaktyki chorób cywilizacyjnych, nowotworowych oraz szkolenia z zakresu samobadania piersi.


Plan działań promocji Instytutu Nauk o Zdrowiu w roku 2015-2016 -

Plan działań promocji Instytutu Nauk o Zdrowiu w roku 2016-2017

1. Instytut Nauk o Zdrowiu AP w Słupsku w dniach 24.02, 31.03, 28.04. 2017 w godz. 10.00-12.00 zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na pokazy.

 Tematy pokazów:
  a) Profilaktyka raka piersi - nauka samobadania piersi. Techniki symulacyjne w pielęgniarstwie – sala 116 i 404

  b) Zaglądamy do wnętrza ludzkiego ciała. Wpływ nikotyny na organizm ludzki. – sala 406 i 407

2. Targi 2016/2017

Kontakt

Katedra Pielęgniarstwa
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katedra Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.