Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Studenckie Koło Naukowe Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Zarząd

Opiekunowie koła: mgr Aleksandra Góral- Kubasik, dr Kazimiera Hebel

Adres email: promotion2012@wp.pl

Koło naukowe edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia  zrzesza  11 studentów z I, II I i III Roku Pielęgniarstwa. Od 18 listopada 2014 roku w strukturze koła wydzieliła się nowa sekcja  tematyczna: Profilaktyki chorób cywilizacyjnych nad którą opiekę merytoryczną pełni dr Kazimiera Hebel.

Historia

Koło naukowe powstało w 2002 roku z inicjatywy pani dr Krystyny Homendy oraz studentów  I roku pielęgniarstwa Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ważnym  faktem w historii koła  jest objęcie go patronatem przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (Oddział Gdańsk, Koło PTP w Słupsku)

Cel główny

Celem  działalności  koła jest kształtowanie postaw sprzyjających  zdrowiu, szerzenie  wiedzy z zakresu promocji zdrowia  i edukacji  zdrowotnej oraz  prowadzenie badań  naukowych i udział w konferencjach  naukowych.

Cele szczegółowe

 • Rozwój zainteresowań studentów problemami  edukacji zdrowotnej i profilaktyki
 • Zachęcanie do podejmowania badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych
 • Inicjowanie wolontariatu wśród młodzieży studenckiej
 • Propagowanie zdrowego stylu życia
 • Analiza czynników warunkujących zdrowie i chorobę

Dotychczasowe projekty badawcze

 • Styl życia a zachowania zdrowotne.
 • Problemy bio- psycho- społeczne i zachowania zdrowotne kobiet po mastektomii.
 • Pielęgniarstwo- zawód, profesja, powołanie.
 • Styl życia a zachowania zdrowotne młodzieży.
 • Zachowania zdrowotne studentów akademii pomorskiej.
 • Postawy, wiedza, poglądy młodzieży dotyczące zdrowego stylu życia, a ich własna praktyka.
 • Motywy wyboru zawodu pielęgniarki/pielęgniarza wśród studentów pielęgniarstwa.
 • Historia pielęgniarstwa.
 • Motywy wyboru kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo.

Inicjatywy i projekty badawcze rok akademicki 2014/2015 i 2015/2016

 • Udział w Usteckich  Dniach Onkologicznych – wrzesień 2014, wrzesień 2015,
 • Pomiary antropometryczne wśród dzieci w wieku przedszkolnym – Kamil Krajewski (opiekun merytoryczny mgr Beata Rutz);
 • Cukrzyca – przyczyna czy skutek niepełnosprawności u pacjentów w podeszłym wieku (opiekun merytoryczny dr Kazimiera Hebel);
 • Historia opieki pediatrycznej- Marta Kornaś, Natalia Łępicka (opiekun merytoryczny mgr Aleksandra Góral- Kubasik – Udział Czynny w konferencji Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego „Dobre Praktyki w Pielęgniarstwie” kwiecień 2015.
 • Udział w Kongresie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie  wrzesień 2016.

Inicjatywy i projekty badawcze rok akademicki 2016/2017

 • Udział członków SKN w szkoleniu i warsztatach na temat żywienia pacjentów hospitalizowanych- listopad 2016, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku.
 • Historia pielęgniarstwa na Ukrainie- opiekun merytoryczny mgr Aleksandra Góral- Kubasik, Yevheniia  Ponedelkowa
 • Historia opieki nad pacjentem przewlekle chorym- opiekun merytoryczny mgr Aleksandra Góral- Kubasik – Udział Czynny w konferencji Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego „Dobre Praktyki w Pielęgniarstwie” kwiecień 2017
 • Pomiary antropometryczne wśród dzieci w wieku przedszkolnym –Ewelina Borsut, Klaudia Karpińska- kontynuacja badań  (opiekun merytoryczny mgr Beata Rutz);
 • Cukrzyca – przyczyna czy skutek niepełnosprawności u pacjentów w podeszłym wieku (opiekun merytoryczny dr Kazimiera Hebel);
 • Udział w Pomorskim Festiwalu Nauk- pomiar parametrów wśród mieszkańców Słupska
 • Instruktaż i pokaz nordic walking na Pomorskim Festiwalu Nauki
 • Udział członków SKN w szkoleniu na temat zasad ordynowania leków zgodnie z najnowszymi przepisami.

Inicjatywy i projekty badawcze rok akademicki 2017/2018

 •  Motywy wyboru zawodu pielęgniarki/pielęgniarza wśród studentów pielęgniarstwa- kolejna edycja badań- Diana Koperkiewicz, Sylwia Kiedrowicz
 • Historia pielęgniarstwa na Ukrainie- opiekun merytoryczny mgr Aleksandra Góral- Kubasik, Yevheniia  Ponedelkowa
 • Ocena wskazań do terapii żywieniowej. opiekun merytoryczny mgr Aleksandra Góral- Kubasik, Martyna Wilkos
 • Udział w Bałtyckim  Festiwalu Nauk- pomiar parametrów wśród mieszkańców Słupska

Inicjatywy i projekty badawcze rok akademicki 2019/2021

 • Wiodącymi celami SKN są działania z zakresu promowania zdrowego stylu życia, współpraca z otoczeniem gospodarczym, walka z pandemią poprzez uczestnictwo w pracy w namiocie Drive-Thru oraz wolontariat w oddziałach WSS w Słupsku.

Znajdziesz nas tutaj