Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Kosmetologia

Absolwent kierunku Kosmetologia dzięki otrzymanej wiedzy oraz opanowaniu umiejętności praktycznych uzyska niezbędne kwalifikacje do właściwego planowania i świadomego przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody, nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami / pacjentami oraz zapewnienia im komfortu psychicznego i relaksu podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych, podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do pracy w gabinetach kosmetycznych o szerokim zakresie usług. Posiada umiejętność planowania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyków zgodnie z postawioną diagnozą. Potrafi prawidłowo odczytać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowanie. Potrafi organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny. Zna zasady etyczne i uregulowania prawne związane z wykonywanym zawodem. Odbył praktykę w gabinecie kosmetycznym w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej i upiększającej. Absolwent studiów pierwszego stopnia Kosmetologii ma podstawową wiedzę dotyczącą produkcji kosmetyków, podstaw prawa, ekonomii i księgowości. Posiada umiejętność postępowania zgodnego z panującymi trendami w wizażu i stylizacji w odniesieniu do indywidualnych cech budowy ciała i psychiki. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Kosmetologia potrafi wykonać różne zabiegi pielęgnacyjne, kosmetyczne, korygujące wady i niedoskonałości estetyczne zarówno przy zastosowaniu tradycyjnych akcesoriów, jak i aparatury kosmetycznej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Kosmetologia jest świadomy faktu, że nie powinien podejmować działań wykraczających poza jego kompetencje przynależne innym grupom zawodowym, np. lekarzom dermatologom, lekarzom medycyny estetycznej, pielęgniarkom, fizjoterapeutom. Jednocześnie absolwent jest przygotowany do współpracy ze specjalistami oraz korzystania z ich wiedzy i pomocy.

Absolwent kierunku Kosmetologia zna język obcy i posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kosmetologii. Cechuje się wybranymi umiejętnościami i postawami wpisującymi się w obszar nauk społecznych i humanistycznych. Są to kompetencje osobowe oraz społeczne związane również z etyką zawodową. Absolwent kierunku Kosmetologia ma podstawową wiedzę z zakresu estetyki oraz pedagogiki wartości ciała.

Studia na kierunku Kosmetologia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu licencjata kosmetologii. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia z zakresu kosmetologii lub kierunków pokrewnych, studiów podyplomowych, kursów doszkalających z zakresu nauk o zdrowiu.

Znajdziesz nas tutaj