Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców

W dniu 27 maja 2022 r. na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

"Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”, w której czynny udział wzięli Członkowie Koła Naukowego Fizjoterapii przy Zakładzie Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej, Instytut Nauk o Zdrowiu, Akademia Pomorska w Słupsku.

Prezentowany temat: „Żeglarstwo jako bezpieczna forma rekreacji dla seniorów”

Justyna Wołczyńska, Aleksandra Hołowiej, Wojciech Nawos-Wysocki, Karol Łosiński

Opiekun naukowy: dr n. med. Aleksandra Bryndal

Konferencja skierowana była do młodych naukowców, studentów i doktorantów

Tematyka konferencji obejmowała:

wychowanie fizyczne, sport, e-sport, rekreacja, turystyka, rehabilitacja, sport osób niepełnosprawnych, adaptowana aktywność fizyczna, edukacja zdrowotna, kosmetologia, pielęgniarstwo, terapia zajęciowa, zarządzanie w sporcie, dietetyka w sporcie, wpływ pandemii na kondycję fizyczną społeczeństwa.

Link do Książki Streszczeń:

https://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0018/54612/Ksiazka-Streszczen_Konferencja-SKN_AWF-Warszawa_27.05.2022-r.pdf

Znajdziesz nas tutaj