Projekty badawcze

logo-inoz


Zespół prowadzący działalność naukową w Pracowni Immunohistochemii Instytutu Nauk o Zdrowiu realizuje:

Działalność statutowa:

 • Rola komórek glejowych NG2 w procesach naprawczych w przebiegu mózgowego udaru niedokrwiennego.
 • Wpływ wybranych czynników środowiskowych na zmianę zawartości neuromodulatorów mediatorów odpowiedzi zapalnej oraz czynników związanych ze śmiercią komórek w okolicy brzusznej części prążkowia      (tzw. jądra półleżącego).
 • Ocena zmian ekspresji wybranych markerów immunohistochemicznych elementów złącza nerwowo-naczyniowego w okresie rozwoju pourodzeniowego u szczura.

Granty:

Grant Wydziałowy dla Młodych Naukowców o tematyce: ,,Rola komórek glejowych NG2 w procesach naprawczych w przebiegu mózgowego udaru niedokrwiennego; badania immunohistochemiczne oparte na zwierzęcym modelu doświadczalnym.” Prowadzone 2011-2012

Konferencje:

 • The 4th International Conference : Stem cell: therapeutic outlook for central nervous system disorders; Warszawa, 2016
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Ratownictwo w zintegrowanym systemie - innowacje, motywacja, edukacja i współpraca" 19-21.05.2016 Słupsk
 • The 13th International Symposium : Molecular basis of pathology and therapy in neurological disorders; Warszawa, 2016
 • 25th European Strke Conference (ESC) - Venice, Italy 13 - 15 kwiecień 2016 - wystąpienie czynne - poster "Use of clinimetric tools to determine independence with regard to activities of daily living in patients after ischaemic stroke"; Italy, Venice, 2016
 • BIT's 8th Annual International Congress of Cardiology-2016 - Barcelona, Spain 28-30 maj 2016 - wystąpienie czynne - prezentacja "Health Education for Stroke Patients Carers: Does It Affect Functional Status Improvement after Ischaemic Stroke?", Spain, Barcelona 2016
 • XIII Kongres Pielęgniarek Polskich “Przyszłość pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj”, Warszawa, 15-17.09.2016
 • Forum Młodych Chirurgów "Gdańskie Dni Sztuki Chirurgicznej", Nowoczesne techniki rekonstrukcyjne w zakresie głowy i szyi u dzieci, Gdańsk, 2016
 • III Konferencja naukowo-szkoleniowa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Gdańsk, 2016
 • Konferencja pt. Dopalacze – zagrożenie zdrowia i życia. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 16 marca 2016
 • XXI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa, Inowrocław 19-20.04.2016
 • Wskaźniki jakości opieki pielęgniarskiejj- 18 luty 2016 Bydgoszcz - organizator OIPiP w Bydgoszczy oraz Akredytowane przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP), Bydgoszcz 2016
 • Objective Structured Clinical Examination - nowoczesne formy weryfikacji efektów wkształcenia praktycznego w oparciu o zaawansowane systemy symulatorów medycznych - Płock 21-22 listopad 2016
 • Współczesne wyzwania gospodarki, Innowacyjność w zrównoważonym rozwoju, Bydgoszcz-Ostromecko, 2016
 • Współorganizacja konferencji krajowej w Elblągu, pt. „Bezpieczeństwo systemu udzielania i odbierania świadczeń zdrowotnych, społecznych i edukacyjnych - aktualne wyzwania", Elbląk 21.11.2015
 • Organizacja IV konferencji naukowo-szkoleniowej, pt. "Dobre Praktyki w Pielęgniarstwie. Problemy współczesnej pediatrii i neonatologii" - organizowanej przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie , Słupsk 10. 04.2015
 • The 4th ETNA International Conference “Reclaiming compassion at the heart of Nursing”, Budapeszt 29-30.06.2015
 • VIII Międzynarodowe Sympozjum “Pielęgniarstwo w procesie zmian. Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy?” Rzeszów, 10-11.09.2015
 • VIII Międzynarodowa Konferencja „Kobieta w zdrowiu i chorobie” Gdańsk, 25-26.09.2015
 • The 19th International Nursing Research Conference, Cuenca, Hiszpania, 17-20.11.2015
 • XXIV Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii- „Wpływ postępowania zespołów ratownictwa medycznego w jednej ze Stacji Pogotowia Ratunkowego w województwie pomorskim w latach 2007-2010 na wyniki leczenia ostrych zespołów wieńcowych”- udział czynny w sesji panelowej, Karpacz, 25-28 lutego 2015
 • V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej Central European Emergency Medicine 2015 „Pacjent z bólem w klatce piersiowej – rola podstawowych zespołów ratownictwa medycznego”- udział w sesji plakatowej , Gdańsk 17-20 czerwca 2015
 • Morphological characteristics of the capercaillie (Tetrao urogallus) leukocytes. // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2015. Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015
 • Sea trout and rainbow trout red blood cells measurements comparison // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2015. Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015
 • Glia meeting XII European Meeting on Glial Cells In Heath and Disease Bilbao –„Sources and characteristics of mecroglial proliferative response to one-hour transient focal cerebral ischemia in the rat – summary of immunohistochemical studies”, Hiszpania-Bilbao 15-18 lipiec 2015
 • 12 th International Congress of the Polish Neuroscience Society, Gdańsk, 06-08 wrzesień 2015
 • Comparison of white blood cells of White Storks Ciconia ciconia developing in pure and heavy metal polluted environments. W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, 2015
 • XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015
 • Konferencja Naukowo- Szkoleniowa w ramach XVIII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia   Pielęgniarek Epidemiologicznych, Wisła 16-19.04.2015
 • Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Współczesne problemy chorób zakaźnych i tropikalnych zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży, Gdańsk 24.04.2015
 • Szkolenie w ramach Projektu predefiniowanego pn.: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, Gdańsk 02.10.2015
 • Regionalna konferencja Pielęgniarek Epidemiologicznych – Wszawica - problem wciąż aktualny, Rumia 25-26.09.2015
 • XX Ogólnopolskie Forum Ratownictwa w Inowrocławiu „Pacjent z ostrym zespołem wieńcowym - rola podstawowych zespołów ratownictwa medycznego”- , Inowrocław 28-29 kwiecień 2015
 • Konferencja „Nie daj się oszukać ”- Wpływ środków psychoaktywnych
  na zdrowie człowieka,   Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, Słupsk 17. 11. 2015
 • 20-21 XI 2014; 12 Sympozjum Molecular Basis of Pathology and Therapy in Neurological Disorders, Warszawa, czynny udział
 • 4-6 IX 2014 1st International White      Stork Conference, Zielona Góra,  Poland, Development of red blood cell parameters in white stork Ciconia ciconia chicks, growing in different environments, czynny udział
 • 3-6 VII 2013 XI European Meeting on Glial Cells in Health and Disease, Berlin,      Niemcy, czynny udział
 • 27th-30th June, 2013; XXXI Congress of the Polish Anatomical Society, Strzelinko, czynny udział
 • 16-20 September 2013; Proceedings of the Nineteenth National Conference: Application of Mathematics in Biology and      Medicine, Jastrzębia Góra, Neuroglia : its contribution to physiological and pathological      brain function and new perspectives of studies; GdańskMedicalUniversity, 2013, czynny udział

Doniesienia pokonferencyjne:

 • Activation of NG2-positive glia after transient cerebral ischemia in the rat: immunocytochemical studie;, G. Lietzau, S. Wójcik, J. Moryś, P. Kowiański :Folia Neuropathologica, 2016
 • Activation of the nucleus accumbens with nicotine and caffeine in the rat: results of immunocytochemical studies; A. Steliga, M. Waśkow, G. Lietzau, S. Wójcik, J. Moryś, P. Kowiański : Folia Neuropathologica, 2016
 • Use of clinimetric tools to determine independence with regard to activities of daily living in patients after ischaemic strock; K. Hebel, S. Jałtuszewska:Cerebrovascular Diseases, 2016
 • Morphological features of astrocytic reaction after transcient cerebral ischemia in the rat. Aleksandra Steliga, Grażyna Lietzau, Monika Waśkow, Zbigniew Karwacki, Sławomir Wójcik, Ilona Klejbor,  Janusz Moryś, Przemysław Kowiański; Folia Neuropathologica 2014; 52/3; s. 359-360
 • Shifted  activation of NK-κB transcription factor in various cell subpopulations in rat model cerebral ischemic stroke. Grażyna Lietzau, Przemysław Kowiański, Zbigniew Karwacki, Jerzy Dziewiątkowski, Beata Domaradzka-Pytel, Janusz Moryś,; Folia Neuropathologica 2014; 52/3; s.      343-344
 • Development of red blood cell parameters in white stork Ciconia ciconia chicks, growing in different environments/  Aleksandra Steliga, Mariusz Kasprzak, Marcin Bocheński, Piotr Kamiński, Leszek Jerzak// In: 1st International White Stork Conference: abstracts. Zielona Góra, Polska, 2014 - Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, pp. 56
 • Differentiated character of astroglial proliferative response to transient ischemia in the cerebral cortex and striatum of the rat A. Steliga, M. Waśkow, S. Wójcik, G. Lietzau, I. Klejbor, Z. Karwacki, P. Kowiański. Glia 2013; vol. 61, suppl. 1, s. S131-S132
 • Udział komórek glejowych w regulacji mózgowego przepływu krwi P. Kowiański, G. Lietzau, A. Steliga, S. Wójcik, M. Waśkow, Z. Karwacki, J. Moryś. W: XXXI Congress of the Polish Anatomical Society, Strzelinko, June, 2013
 • Zmiany morfologiczne w korze czołowo-ciemieniowej i prążkowiu szczura w pierwszej dobie niedokrwienia mózgu Grażyna Lietzau, Przemysław Kowiański, Zbigniew Karwacki, Jerzy Dziewiątkowski, Janusz Moryś XXXI Congress of the Polish Anatomical Society, Strzelinko, June, 2013

 

Publikacje:

2016

 • International research study on nurses’ views and experiences of compassion; Apadopoulos I., Zorba A., Koulouglioti C., Ali S., Aagard M., Akman O., Alpers, L.-M., Apostolara P., Biles J., Garc_ja A.M., Gonzalez-gil T., Kouta C., Krepinska R., Kumar B.N., Lesinska-Sawicka M., Lopez Diaz A.L., Malliarou M., Nagorska M., Nassim S., Nortvedt L., Oter-Quintana C., Ozturk C., Pangilinan S.B., Papp K., Regev O.E., Rubiano F.O., Tolentino Diaz M.Y., Tothova V. & Vasiliou M.: International Nursing Review, 020-8132/e ISSN: 1466-7657, DOI: 10.1111/inr.12298, 2016
 • The Current Use of Mass Spectrometry in Combination with Oth er Separation Techniques in Drug Discovery Arena; Kawczak P, Bączek T. :Medicinal Chemistry, 2016
 • A phase 2, multicenter study investigating ofatumumab and bendamustine combination in patients with untreated or relapsed CLL;Flinn IW, Panayiotidis P, Afanasyev B, Janssens A, Grosicki S, Homenda W, Smolej L, Kuliczkowski K, Doubek M, Domnikova N, West SL, Chang CN, Barker AM, Gupta IV, Wright OJ, Offner F.: American Journal of Hematology, 2016
 • Relationships of anexiety and depressive symptoms with pain perception in post-mastectomy women. An intragroup analysis; R. Hasdorfer-Korzoń, G. Chojnacka-Szawłowska, J. Landowski, M. Majkowicz, K. Basiński, A. Zdun-Ryżewska, I. Wasilewko: Archives of Clinical Psychiatry, 2016
 • Diagnostics and Treatment of Thyroid Carcinoma; arząb B, Dedecjus M, Handkiewicz-Junak D, Lange D, Lewiński A, Nasierowska-Guttmejer A, Ruchała M, Słowińska-Klencka D, Nauman J, Adamczewski Z, Bagłaj M, Bałdys-Waligórska A, Barczyński M, Bednarczuk T, Cichocki A, Czarniecka A, Czepczyński R, Gawlik A, Hubalewska-Dydejczyk A, Jażdżewski K, Kamiński G, Karbownik-Lewińska M, Kos-Kudła B, Kułakowski A, Kuzdak K, Łącka K, Małecka-Tendera E, Niedziela M, Pomorski L, Sporny S, Stojcev Z, Syrenicz A, Włoch J, Krajewska J, Szpak-Ulczok S, Kalemba M, Buziak-Bereza M.:Endokrynologia Polska, , 2016
 • Quality of life and functional status of patients treated for neoplastic disease in mid-nothern Poland; S. Jałtuszewska, A. Basiński: Applied Nursing research, 2016
 • The Influence of Articular Cartilage Thickness Reduction on Meniscus Biomechanics; P. Łuczkiewicz, K. Daszkiewicz, J. Chróścielewski, W. Witkowski, P. Winklewski: PLoS One, 2016
 • Postawy ludzi starszych względem żywności light i ekologicznej jako element konsumpcji zrównoważnowej; M.Tańska, E. Babicz-Zielińska: Konsumpcja i Rozwój, 201

Autorstwo monografii naukowej w języku polskim

 • Parazytologia medyczna. Kompendium; J. Morozińska-Gogol: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim

 • W: Neurologia kliniczna w praktyce : homeostaza mózgu. Wprowadzenie do neurologii klinicznej : Wprowadzenie do anatomii układu nerwowego ; P. Kowiański, B. Ludkiewicz: Wydawnictwo ASPEKTSPRESS Inowrocław, 2016
 • Rola pielęgniarki w prewencji wtórnej chorób sercowo-naczyniowych. (w:) Więcha P., Binkowska-Bury M. (red.) Badania w pielęgniarstwie XXI wieku. Tom III. Pielęgniarstwo w procesie zmian; A. Grochulska, M. Lesińska-Sawicka: Uniwerystet Rzeszów, 2016
 • Pacjent odmienny kulturowo – jego potrzeby i oczekiwania. (w:) Więcha P., Binkowska-Bury M. (red.) Badania w pielęgniarstwie XXI wieku. Tom III. Pielęgniarstwo w procesie zmian M. Lesińska-Sawicka, A. Grochulska, E. Kochana:Uniwersytet Rzeszów, 2016
 • Aktywność ruchowa sposobem na stres. (w:) Barnaś E. (red.) Człowiek w zdrowiu i chorobie; A. Grochulska, M. Lesińska-Sawicka:Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie&Autorzy, Tarnów, 2016
 • Zachowania prewencyjne kobiet w ciąży. Studium porównawcze na przykładzie kobiet z Polski i Turcji. (w:) J. Chmielewski, M. Florek-Łuszczki, M. Szpringer (red.) Determinanty zdrowia; M. Lesińska-Sawicka, A. Grochulska: Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2016
 • Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego podstawą skutecznej rehabilitacji kardiologicznej. (w:) J. Chmielewski, M. Florek-Łuszczki, M. Szpringer (red.) Zawodowe i społeczne problemy ochrony zdrowia; M. Lesińska-Sawicka, A. Grochulska: Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2016
 • Self-rated quality of life and physical activity in women after myocardial infarction (w:) K. Rejman, S. Rudzki, J. Noworól, M. Cebulak, B. Stawarz (red.) Interdisciplinary nature of modern medicine; M. Lesińska-Sawicka, A. Grochulska:Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej Im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu , 2016
 • Znajomość zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy wśród strażaków pięciu Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w województwie zachodniopomorskim, W: Bezpieczne miasto w zagrożeniach środowiskowych. Ochrona ludności i ratownictwo; B. Żylski, K. Ziólkowska: Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań, 2016
 • Zasady żywienia ludzi starszych w ogólnej profilaktyce chorób dietozależnych; M. Tańska: Żywienie a Środowisko Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, 2016

2015

 • Changes in the parasite communities as one of the potential causes of decline in      abundance of the three-spined sticklebacks in the Puck Bay;J. Morozińska-Gogol: Oceanologia, 2015,
 • Niechciani przybysze – obce gatunki pasożytów w Polsce; J. Morozińska-Gogol:Kosmos, 2015
 • Exploring Nurses’ Meaning and Experiences of Compassion: An International Online Survey Involving 15 Countries; I. Papadopoulos, G. Taylor, S. Ali, M. Aagard, O. Akman, L. M. Alpers, P. Apostolara, S. Biglete-Pangilinan, J. Biles, Á. M. García, RN8 T. González-Gil, C. Koulouglioti, C. Kouta, R. Krepinska, B. N. Kumar, M. Lesińska-Sawicka, A. L. L. Diaz, M. Malliarou, M. Nagórska, S. Nassim, L. Nortvedt, C. Oter-Quintana, C. Ozturk, K. Papp, O. E. Regev, F. O. Rubiano, M.Ymelda T. Diaz, V. Tóthová, M. Vasiliou, A. Zorba: Journal of Transcultural Nursing: 2015
 • Psychologiczne konsekwencje przebytego zawału mięśnia sercowego; A.Grochulska, M.Lesińska-Sawicka:Geriatria, 2015
 • QSPR analysis of some agonists and antagonists ofk α – andrenergic receptoes; P.Kawczak, L. Bober, T. Bączek: Medicinal Chemistry Research, 2015

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim

 • Wybrane aspekty wielokulturowości w pielęgniarstwie; tytuł rozdział:Intersubiektywność w opiece nad pacjentem (nie)odmiennym kulturowo, M. Lesińska-Sawicka, K. Hebel: Wydawnictwo AP w Słupsku, 2015
 • Wybrane aspekty wielokulturowości w pielęgniarstwie; tytuł rozdziału:Dyskryminacja w zakładach opieki zdrowotnej w opiniach personelu pielęgniarskiego, M. Lesinska-Sawicka, M. Cybulska: Wydawnictwo AP w Słupsku, 2015
 • Wybrane aspekty wielokulturowości w pielęgniarstwie; tytuł rozdziału: Pacjent odmienny kulturowo w opiece pielęgniarskiej. Studium porównawcze Polski i Niemiec, M. Lesińska-Sawicka, A. Chamier- Ciemińska: Wydawnictwo AP w Słupsku, 2015
 • Wybrane aspekty wielokulturowości w pielęgniarstwie; tytuł rozdziału: Umiejętności , wiedza czy postawa? Przedmiot nabywania kompetencji, M .Lesińska-Sawicka: Wydawnictwo AP w Słupsku, 2015
 • Wybrane aspekty wielokulturowości w pielęgniarstwie; tytuł rozdziału: Wiedza studentów pielęgniarstwa na temat zjawiska wielokulturowości, M. Lesińska-Sawicka, A. Grochulska: Wydawnictwo AP w Słupsku, 2015
 • Chirurgia ucha i kości skroniowej: podręcznik z ćwiczeniami dla otolaryngologów; tytuł rozdziału: Anatomia i histologia ucha i kości skroniowej: metody badań : zarys anatomii i embriologii kości skroniowej oraz narządu słuchu i równowagi, B.Ludkiewicz, P. Kowiański: WydawnictwoGdańsk: Harmonia Universalis, 2015
 • Stany nagłe w onkologii. Występowanie i leczenie. Tom I; tytuł rozdziału: Niedożywienie, A. W. Szawłowski, Z. Stojcev: Wydawnictwo Temida, Poznań, 2015
 • Stany nagłe w onkologii. Występowanie i leczenie. Tom II; tytuł rozdziału: Powikłania chemioterapii, A. W. Szawłowski, Z. Stojcev: Wydawnictwo Temida, Poznań, 2015
 • Stany nagłe w onkologii. Występowanie i leczenie. Tom II; tytuł rozdziału: Powikłania radioterapii, A. W. Szawłowski, Z. Stojcev: Wydawnictwo Temida, Poznań, 2015

Redakcja naukowa monografii

 • Wybrane aspekty wielokulturowości w pielęgniarstwie,M. Lesińska-Sawicka: Wydawnictwo AP w Słupsku, 2015
 • Chirurgia ucha i kości skroniowej : podręcznik z ćwiczeniami dla otolaryngologów, red. nauk.: J. Kuczkowski, P. Kowiański: Wydawnictwo Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015
 • Stany nagłe w onkologii. Występowanie i leczenie. Tom I i tom II,pod redakcją A. W. Szawłowskiego , G. Wallnera: Wydawnictwo Temida, Poznań, 2015

2014

 • Delayed development of the claustrum in autism J. Wegiel, J. Moryś, P. Kowiański,      S. Y. Ma, I. Kuchna, K Nowicki, H. Imaki, M. Flory, W. T. Brown, T.      Wisniewski. W: The claustrum: structural, functional, and clinical      neuroscience / ed. J. R. Smythies, L. R. Edelstein, V. S. Ramachandran, Amsterdam ; Boston      : Elsevier ; Academic Press, 2014, s. 225-235
 • Neuroprotective effect of masitinib in rats with postischemic stroke. I. Kocić, P. Kowiański,      I. Rusiecka, G. Lietzau, C. Mansfield, A. Moussy, O. Hermine, P. Dubreuil.      Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2014, s. 62
 • NG2-positive  glia is not the source of reactive astrocytes in the course of transient      ischemic attack – studies of the rat experimental model. A. Steliga, M. Waśkow,      Z. Karwacki, S. Wójcik, G. Lietzau, I Klejbor., P. Kowiański (2014) (has      been submitted in Neuropathology)

2013

 • Astrocytic contribution to neurovascular coupling - still more questions than      answers? P. Kowiański, G. Lietzau, A. Steliga, M. Waśkow, J. Moryś (2013) Neuroscience Research 2013; vol. 75, nr      3, s. 171-183
 • Transcription factor Pax-6 and astroglial      contribution to response after transient brain ischemia in the rat model. A. Steliga, M. Waśkow, Z. Karwacki, S. Wójcik, G. Lietzau, I Klejbor., P.      Kowiański (2013) Folia Neuropathologica vol. 51, nr 3, s. 203-213
 • Uwarunkowania      morfologiczne i czynnościowe regulacji mózgowego przepływu krwi. P.Kowiański, G. Lietzau, Z. Karawcki, A. Steliga, J. Moryś (2013) Forum Med.      Rodz.; t. 7, nr 6, s. 59-70

2012

 • Medycyna ludowa, gusła i zabobony jako metody lecznicze praktykowane w XXI wieku. (2012) Medycyna Rodzinna

2011

 • Ocena narażenia płodu na dym tytoniowy na podstawie obecności      kotyniny w moczu kobiet ciężarnych. Acta Elbingensia. 2011.Tom XI.      Nr 1:124-132 Nauki o Zdrowiu. Bio-psycho-społeczny wymiar zdrowia rodziny
 • Parametry czerwonokrwinkowe piskląt dymówki Hirundo rustica z lęgów wczesnych i      późnych. Red blood cell      parameters in barn swallow Hirundo      rustica chicks from early and late broods. Kasprzak M.,      Bocheński M., Czechowski P., Steliga A., Jędro G., Jerzak L. (2011)      Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego Biologia i Hodowla      Zwierząt, Wrocław
 • Plany prokreacyjne i wyobrażenia młodzieży o rodzicielstwie. (2011) Acta Elbingensia. Tom XI. Nauki o Zdrowiu. Bio-psycho-społeczny wymiar zdrowia rodziny

2010

 • Kierunki edukacji zdrowotnej rodzin chorych po udarze niedokrwiennym mózgu w profilaktyce wtórnej. (2010) Problemy Pielęgniarstwa, 18(4):497-502
 • Obraz występowania podwyższonego ciśnienia tętniczego u 11-letnich dzieci powiatu słupskiego. (2010) Nadciśnienie tętnicze; 14(1):55–65
 • Prozdrowotny styl życia Europejek w okresie okołoporodowym. (2010) Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja
 • Zasadność prowadzenia badań naukowych w pielęgniarstwie w wypowiedziach pielęgniarek. (2010) Problemy zdrowia psychicznego. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych

2009

 • Analiza wpływu antygenów grupowych krwi z układu AB0 i Rh na dobór stosowanej diety. A. Steliga, M. Waśkow (2009) W: Człowiek i jego zdrowie w holistycznym modelu medycyny, cz. 2 Homenda K. (red.)
 • Nietypowy obraz rozwojowych zmian parametrów czerwonokrwinkowych dymówki Hirundo rustica. M. Kasprzak, P. Czechowski, L. Jerzak, P. Kamiński, A. Steliga, G. Jędro, T. Hetmański W: Ptaki - Środowisko - Zagrożenia - Ochrona : wybrane aspekty ekologii ptaków / red. J. Wiącek, M. Polak, M. Kucharczyk, G. Grzywaczewski, L. Jerzak .- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, 2009 - s. 165-175
 • Miejsce humanizmu we współczesnym pielęgniarstwie na podstawie wypowiedzi pielęgniarek. (2009) Człowiek i jego zdrowie w holistycznym modelu medycyny, cz. 2 Homenda K. (red.)
 • Odczucia kobiet związane z karmieniem piersią. (2009) Położna i pielęgniarka partnerką lekarza w medycznej opiece nad kobietą. (w:) Opala T., Gaworska-Krzemińska A., Olszewski J. (red.)
 • Palenie papierosów wśród kobiet w okresie okołoporodowym. (2009) Pielęgniarstwo XXI, 2009; 1-2:26-27
 • Postawa społeczeństwa wobec konsekwencji zakażeń wirusem HPV. (2009) Nowa Medycyna 2009;4:187-192
 • Postawa zdrowotna młodych kobiet w profilaktyce raka szyjki macicy. (2009) Człowiek i jego zdrowie w holistycznym modelu medycyny, cz. 2 Homenda K. (red.)
 • Profilaktyka i diagnostyka infekcji wywołanych wirusem HPV jako środek zapobiegawczy rozwojowi raka szyjki macicy. (2009) Człowiek i jego zdrowie w holistycznym modelu medycyny, cz. 2 Homenda K. (red.)
 • Profilaktyka zachowań zdrowotnych w sporcie - wpływ pobudzania ośrodka słuchowego muzyką na zmiany wydolności organizmu kobiet w wieku 17 – 19 lat podczas wzmożonego wysiłku fizycznego. (2009) Człowiek i jego zdrowie w holistycznym modelu medycyny, cz. 2 Homenda K. (red.)
 • Wybrane parametry biochemiczne w surowicy gołębia miejskiego Columba livia f. urbana w okresie lęgowym i pozalęgowym. M. Kasprzak, T. Hetmański, P. Kamiński, L. Jerzak, A. Steliga (2009) Ptaki - Środowisko - Zagrożenia - Ochrona. Wybrane aspekty ekologii ptaków. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, Lublin: 177 - 184
 • Wybrane elementy biografii zdrowotnej późnych pierwiastek a przebieg ciąży. (2009) Bernardinum, Gdańsk
 • Zadania pielęgniarki w edukacji pacjenta z chorobą wrzodową żołądka na przykładzie studium przypadku. (2009) Pielęgniarstwo XXI, 2009; 4:95-99
 • Zjawisko palenia papierosów wśród kobiet w okresie okołoporodowym. (2009) Położna i pielęgniarka partnerką lekarza w medycznej opiece nad kobietą. (w:) Opala T., Gaworska-Krzemińska A., Olszewski J. (red.)

Redakcja naukowa monografii

 • Wybrane aspekty wielokulturowości w pielęgniarstwie,M. Lesińska-Sawicka: Wydawnictwo AP w Słupsku, 2015
 • Chirurgia ucha i kości skroniowej : podręcznik z ćwiczeniami dla otolaryngologów, red. nauk.: J. Kuczkowski, P. Kowiański: Wydawnictwo Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015
 • Stany nagłe w onkologii. Występowanie i leczenie. Tom I i tom II,pod redakcją A. W. Szawłowskiego , G. Wallnera: Wydawnictwo Temida, Poznań, 2015

Kontakt

Katedra Pielęgniarstwa
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katedra Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.