Doposażenie laboratoriów kształcenia umiejętności zawodowych

logo-inoz


eu-belka

1. Tytuł projektu: Doposażenie laboratoriów kształcenia umiejętności zawodowych z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa i badania fizykalnego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku

Akronim: PIELPOL

2. Autor/Autorzy: Gdański Uniwersytet Medyczny - Lider, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3a, 80-210 Gdańsk Kierownik Projektu – dr Aleksandra Gaworska-Krzemińska

Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64, 70-203 Słupsk Koordynator Projektu – dr Krystyna Homenda

3. Budżet projektu: 2 758 536.59 PLN

4. Termin realizacji: czerwiec 2009 - maj 2010

5. Nazwa programu, z którego otrzymał dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - Społeczeństwo wiedzy - Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna

6. Główny cel projektu: Przedmiotem projektu jest wyposażenie laboratoriów kształcenia umiejętności zawodowych pielęgniarek i położnych, a także umiejętności przeprowadzania badania fizykalnego. Projekt obejmuje wyposażenie dydaktyczne (sprzęt komputerowy, wyposażenie w meble oraz zakup pomocy dydaktycznych) dla obu uczelni.

Nadrzędnym celem Projektu jest zapewnienie wysokiego poziomu edukacji i nauki z punktu widzenia potrzeb i rozwoju regionalnego.

7. Działania: Szczegółowy wykaz zakupów w podziale na partnerów oraz kategorie kosztowe zamieszczone zostały w Studium Wykonalności.

Zakupy obejmują po stronie GUMed 129 pozycji w tym 50 pozycji mebli i wyposażenia laboratoryjnego, 5 notebooków, klasa procesora - Intel Dual Core, 3 projektory w technologii DLP, 2200 ANSI lumenów do prowadzenia zajęć multimedialnych oraz 76 pozycji symulatorów, fantomów i modeli dydaktycznych.

Po stronie APS planuje się zakup w ramach wyposażenia laboratoriów 5 pozycji obejmujących: defibrylator, mikroskop, mikroton rotacyjny, centrum do zatapiania w parafinie oraz moduł zimnej płyty, 1 komputerowy przenośny monitor pacjenta w ramach kategorii sprzętu multimedialnego oraz 11 pozycji klasyfikowanych jako fantomy i modele dydaktyczne. W ramach przewidywanych zakupów znajduje się: aparatura modelowa z sal zabiegowych i sal chorych, mikroskopy, ciśnieniomierze, kompleksowe wyposażenie symulatora sali porodowej do celów dydaktycznych, sali opieki nad noworodkiem oraz sprzętu niezbędnego do opieki nad wcześniakiem, podstawowa aparatura służąca opiece nad noworodkiem, fotel ginekologiczny, fantomy służące do badania fizykalnego, fantomy do nauki badania różnych narządów, badania ginekologiczno-położniczego, modele organów ciała.

8. Przewidywane rezultaty: Realizacja Projektu przyczynia się do wzrostu liczby studentów oraz podniesienia krajowej i międzynarodowej rangi uczelni pomorskich poprzez zapewnienie nowoczesnego systemu nauczania przy zastosowaniu najwyższej jakości pomocy dydaktycznych.

Realizowany Projekt zapewni zdobycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych (pielęgniarki i położnej). Natomiast osobom korzystającym z odpowiednio wyposażonych laboratoriów czyli studentom, Projekt pozwoli na podniesienia poziomu samooceny, zwiększenie poziomu świadomości rozwoju zawodowego i samodzielności zawodowej wynikającej z ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej.

Oceniamy, iż z zaprojektowanych laboratoriów w ciągu roku w sumie skorzysta 1186 studentów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej. Zakładamy również trwałość i ciągłość tego Projektu. Oznacza to korzystanie i udoskonalanie tej bazy przez następne lata. Kolejnym celem Projektu jest również podnoszenie atrakcyjności kształcenia na poziomie wyższym, a tym samym zwiększenie liczby osób z wykształceniem wyższym oraz podniesienie rangi i konkurencyjności pomorskich uczelni oraz zapewnienie przyszłym studentom najnowocześniejszej bazy kształcenia w zawodzie pielęgniarki i położnej, adekwatne do warunków kształcenia w innych krajach europejskich.

9. Przewidywane rezultaty: Realizacja Projektu przyczynia się do wzrostu liczby studentów oraz podniesienia krajowej i międzynarodowej rangi uczelni pomorskich poprzez zapewnienie nowoczesnego systemu nauczania przy zastosowaniu najwyższej jakości pomocy dydaktycznych. Realizowany Projekt zapewni zdobycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych (pielęgniarki i położnej). Natomiast osobom korzystającym z odpowiednio wyposażonych laboratoriów czyli studentom, Projekt pozwoli na podniesienia poziomu samooceny, zwiększenie poziomu świadomości rozwoju zawodowego i samodzielności zawodowej wynikającej z ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej. Oceniamy, iż z zaprojektowanych laboratoriów w ciągu roku w sumie skorzysta 1186 studentów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej. Zakładamy również trwałość i ciągłość tego Projektu. Oznacza to korzystanie i udoskonalanie tej bazy przez następne lata. Kolejnym celem Projektu jest również podnoszenie atrakcyjności kształcenia na poziomie wyższym, a tym samym zwiększenie liczby osób z wykształceniem wyższym oraz podniesienie rangi i konkurencyjności pomorskich uczelni oraz zapewnienie przyszłym studentom najnowocześniejszej bazy kształcenia w zawodzie pielęgniarki i położnej, adekwatne do warunków kształcenia w innych krajach europejskich.

Doposazenie-laboratoriow

Kontakt

Katedra Pielęgniarstwa
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katedra Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.