Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

logo-inoz


eu-belka-kl

1. Tytuł projektu: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

Akronim: POMOSTOWE

2. Autor/Autorzy: Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia (Departament Pielęgniarek i Położnych) we współpracy z wybranymi w drodze przetargu publicznego uczelniami, m.in. Akademią Pomorską w Słupsku (Kierownik Projektu - dr Krystyna Homenda).

3. Budżet projektu: Kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi około 180 mln zł. zł. Dofinansowaniem studiów pomostowych w latach 2008-2015 ma zostać objętych 24 tysiące pielęgniarek i położnych.

4. Termin realizacji: Projekt realizowany jest od 2008 r. do 2015 r. Ostatni nabór będzie przeprowadzony w roku akademickim 2012/2013. W 2008 roku Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych - podpisało umowę ramową z Akademią Pomorską w Słupsku w zakresie dofinansowania, które będzie obejmowało pielęgniarki przez cały okres studiów na wybranych ścieżkach kształcenia, tzn. pielęgniarstwo: grupa A – 3 semestry, grupa C – 3 semestry.

5. Nazwa programu, z którego otrzymał dofinansowanie: Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2. Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

6. Główne cele: Podstawowym celem projektu jest: - uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa przez pielęgniarki, które wcześniej ukończyły średnie szkoły medyczne, - ujednolicenie poziomu wykształcenia pielęgniarek/położnych w całej UE - zwiększenie motywacji uczestników projektu do rozwoju kariery zawodowej i dalszego uzupełniania kwalifikacji zawodowych, np. dwuletnich studiów magisterskich, - podniesienie poziomu samooceny na gruncie zawodowym oraz społecznym.

7. Działania: W Akademii Pomorskiej w Słupsku na kierunku pielęgniarstwo na studiach niestacjonarnych I stopnia, tzw. pomostowych w poszczególnych latach do projektu przystąpiło: 2008/2009: 28 pielęgniarek – grupa A, 13 pielęgniarek – grupa B, 9 pielęgniarek – grupa D. 2009/2010: 59 pielęgniarek – grupa A, 18 pielęgniarek – grupa B, 23 pielęgniarki – grupa D. 2011/2012: 86 pielęgniarek – grupa AB, 14 pielęgniarek – grupa D. 2012/2013: 84 pielęgniarek – grupa AB, 16 pielęgniarek – grupa D. Razem: 350 pielęgniarek

8. Przewidywane rezultaty: - Projekt w konsekwencji wpłynie dodatnio na jakość usług pielęgniarskich i położniczych świadczonych na rzecz społeczeństwa, - Zwiększenie prestiżu zawodowego i społecznego pielęgniarki i położnej, - Stworzenie możliwości awansu zawodowego.

Ksztalcenie-zawodowe-pielegniarek-i-poloznych

Kontakt

Katedra Pielęgniarstwa
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katedra Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.