Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

logo-inoz


Po obradach Okrągłego Stołu wraz z reformą społeczno-polityczną roku 1989 powstał Ogólnopolski Tymczasowy Komitet Organizacyjny Samorządu Pielęgniarek i Położnych oraz komitety wojewódzkie.
W wyniku intensywnych działań komitetów na terenie całego kraju, w dniu 19.04.1991 r. Prezydent Lech Wałęsa podpisał Ustawę o samorządzie pielęgniarek i położnych. Tak więc po kilku latach niełatwych zmagań powstała organizacja, której celem działania jest reprezentowanie, a w sytuacjach trudnych obrona interesów środowiska zawodowego.

Rozpoczął się proces tworzenia nowoczesnych uregulowań prawnych naszych zawodów poprzez uchwalenie Ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej w dniu 05.07.1996 r., podpisanej przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Zostały stworzone "Zasady etyki zawodowej", standardy. Zawód Pielęgniarki i położnej stał się zawodem samodzielnym, świadczącym usługi medyczne na wysokim poziomie.

Absolwent po ukończeniu studiów stara się o wydanie dokumentu zezwalające na wykonywanie zawodu na terenie Polski.

Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu

Zawód pielęgniarkii położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone  albo  przyznane przez  właściwą okręgową radę pielęgniarki i położnych oraz osoba, o której mowa w art 24 i art 25 (art. 7 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).

Prawo wykonywania zawodu  albo ograniczone prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada  pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu  (art. 37 ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej przysługuje osobie:

  1. posiadającej świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej/położnych bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie UE świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczpospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły  pielęgniarskiej / położnych lub dyplomem, zgodnie  z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa UE;
  2. posiadającej  pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. której  stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki / położnej;
  4. która wykazuje nienaganną postawę etyczną. (art. 28 ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039).

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej  przysługuje również  obywatelowi  państwa członkowskiego UE, jeżeli spełnia wymogi wykazane w art. 29 powyższej ustawy.

 

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

Komisje i Zespoły działające w VI kadencji przy ORPiP w Słupsku 

Ustawa o działalności leczniczej 

Kontakt

Katedra Pielęgniarstwa
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katedra Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego
Sekretariat

ul. Kozietulskiego 6, 76-200 Słupsk
mgr Anna Sopala
Telefon: 59 848 28 63 wew. 720
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.